Unos osnovnih podataka

Unos podataka o vlasniku objekta, adrese objekta, mesta izdavanja računa, br. bankovnog računa i email-a.

Unos osnovnih podataka u POS Sector

 

Uputstvo:
Nakon licenciranja prvo što treba da uradite je da podesite osnovne podatke koji će se ispisivati na računu, to ćete uraditi tako što ćete otići u Back office -> Back office -> Parametri-> Parametri -> Podaci o vlasniku licence, kliknite na Otvori i unutar ovog polja popunite sve tražene podatke.