Promena šifre i prava korisnika

Promenu šifre i prava korisnika u POS Sectoru vršite na sledeći način:

Promjena šifre i ovlasti korisnika

Promjena šifre i ovlasti korisnika

Uputstvo:
Ako želite da promenite šifru potrebno je da selektujete željenog korisnika, te da se pozicionirate u polje lozinka i upišete novu lozinku.

Ako želite da promenite prava određenog korisnika onda kliknite na Ovlašćenja i promenite mogućnosti korisnika. Sve izmene potvrdite klikom na Snimi.