Pregled stanja robe

Pregled stanja zaliha robe, sa prikazanim količinama i finansijskom nabavnom cenom

Pregled stanja robe

 

Da bi pogledali trenutno stanje robe potrebno je da kliknete na Stanje Robe, nakon čega ćete dobiti prikaz zaliha robe koji možete ispisati na pos ili A4 printer klikom na odgovarajuće ikone koje se nalaze u vrhu prozora.