Prebacivanje narudžbina sa stola na sto

 

Prebacivanje cele ili dela narudžbine – određenih konzumacija na drugi sto. Opcija je veoma korisna kada se deo gostiju premesti s jednog stola na drugi.

Prebacivanje narudžbi sa stola na stol