Pojedinačni izveštaj za period

 

Izveštaj za period vam omogućava pojedinačni prikaz prometa za traženi vremenski period po željenim kriterijumima kao što je pregled prodaje po artiklima, konobarima, porezima, izveštaj o utrošenoj robi i sl. Izveštaj se može ispisati na A4, ili POS printeru, a može se i eksportovati. Prikazani parametri pored brojčane vrednosti prikazani su i dijagramski.

Pojedinačno izvješće za period

Uputstvo:
Ono što je karakteristično za za periodične izveštaje je da vam omogućava pojedinačni prikaz prometa za traženi vremenski period po željenim kriterijumima kao što je pregled prodaje po artiklima, konobarima, porezima, izveštaje o utrošenoj robi i sl.

Izveštaj se može ispisati na A4, ili POS printeru, a može se i eksportovati. Prikazani parametri pored brojčane vrednosti prikazani su i dijagramski što vam svakako proširuje sliku vašeg poslovanja.