Podešavanje štampača za ispis računa

 

Podešavanje štampača za ispis računa vrši se na sledeći način:

Podešavanje pisača za ispis računa

Uputstvo:
Odabir štampača za ispis računa: Uđite u Back Office -> Parametri -> Parametri -> Štampači, nakon što kliknete na Otvori dobitćete popis svih dostupnih (instaliranih) štampača.

Nakon što na popisu pronađete željeni štampač za ispis računa potrebno je da ga odaberete. To ćete učiniti tako što ćete kliknuti na dugme Postavi koje se nalazi na kraju reda naziva štampača. U redu štampača postoji i podešavanje emulacije koju štampač koristi, pa možete odabrati pet različitih (Samsung 0, Samsung, Epson, Star i OCOM), koju ćete odabrati zavisi od modela štampača koji imate.

Na dnu prozora imate opciju Prikaz ispisa na ekranu. Da bi vam štampač račune ispisivao na štampaču važno je da opciju Prikaz ispisa na ekranu stavite na NE, nakon što završite sve postavke kliknite na Snimi.