Podešavanje štampača za ispis narudžbine

Podešavanje štampača za ispis narudžbine vršite na sledeći način:

Podešavanje pisača za ispis narudžbe

Uputstvo:
Da bi radio ispis narudžbina prvo morate aktivirati rad sa narudžbinama, to ćete uraditi tako što ćete otići u Back office -> Parametri ->Parametri -> Radni parametri, kliknite na Otvori i opciju Ispisuj narudžbine stavite na DA.

Spremite izmene i idite na Izmeni, zatim kliknite na glavnu kategoriju za koju želite podesiti ispis narudžbina (Piće, Hrana), zatim kliknite na + sa desne strane gde će vam se otvoriti prozor za definisanje štampača koji će ispisivati narudžbine. Odaberite štampač, kliknite na X pa onda snimi. Nakon ovoga štampač koji ste selektovati će ispisivati narudžbine za određenu kategoriju, na isti način definisati drugi ili isti štampač za drugu kategoriju.