Podešavanje skladišta sa kojeg će se roba trošiti

 

Namestite rad sa više skladišta, a svakoj kategoriji definišite različito skladište sa kojeg će se trošiti roba. Način je sledeći:

 Podešavanje skladišta s kojeg će se roba trošiti

Podešavanje skladišta s kojeg će se roba trošiti

Uputstvo:
U programu imate mogućnost rada sa više glavnih kategorija i skladišta, te možete podesiti da jedna glavna kategorija troši robu s jednog skladišta, a druga s drugog, ova opcija je zgodna kada želite da vodite odvojeno šank i kuhinju što je čest slučaj.

Da bi odabrali skladište sa kojeg želite da trošite robu idite na Izmeni, zatim kliknite na glavnu kategoriju za koju želite da podesiti skladište sa kojeg će se trošiti roba (Piće, Hrana), zatim kliknite na + sa desne strane gde će vam se otvoriti prozor za definisanje skladišta sa kojeg će se roba trošiti, u polju Troši robu sa odaberite skladište sa kojeg želite da vam se troši roba, kliknite na X pa onda spremi.