Podešavanje skladišta s kojeg će se roba trošiti

 

U programu postoji rad s više različitih skladišta, a svakoj kategoriji možete definisati različito skladište s kojeg će trošiti robu.

podesavanje skladista

 

Uputstvo:
U programu imate mogućnost rada sa više glavnih kategorija i skladišta, te možete podesiti da jedna glavna kategorija troši robu s jednog skladišta, a druga s drugog, ova opcija je zgodna kada želite da vodite odvojeno šank i kuhinju što je čest slučaj.

Da bi odabrali skladište sa kojeg želite da trošite robu  idite na Uredi, zatim kliknite na glavnu kategoriju za koju želite da podesiti skladište s kojeg će se trošiti roba (Piće, Hrana), zatim kliknite na + sa desne strane gde će vam se otvoriti prozor za definisanje skladišta sa kojeg će se roba trošiti, u polju Troši robu sa odaberite skladište sa kojeg želite da vam se troši roba, kliknite na X pa onda spremi.