Naplata računa za gotovinu

 

Naplata računa za gotovinu vršite na sledeći način:

Uputstvo:
Kliknite na jednu od glavnih kategorija u kojoj se nalazi pod kategorija sa naručenim pićem. Npr. ako su vaši gosti naručili dva čaja prvo kliknete na glavnu kategoriju “Piće” gde vam se otvaraju u prvoj vertikalnoj koloni sve pod kategorije ove glavne kategorije. Pod kategorija “Topli napici” je pod kategorija gde se nalazi vaš željeni artikal “Čaj”.

Klikom na ovu pod kategoriju prikazaće vam se u drugoj vertikalnoj koloni svi artikli a među njima i željeni artikal iz prijema “Čaj”. Svakim klikom na željeni artikl povećava se količina za 1. Naručene artikle možete videti u trećoj glavnom vertikalnoj koloni. U slučaju da ste uneli veću količinu od željene, svakim klikom na artikal u trećoj koloni smanjuje se količina za 1.

FAQ

  • Jednostavno izdvanje računa putem software svakako povećava brzinu usluge i daje mogućnost zadovoljavanja propisanih zakona. Na ovaj način povećava se produktivnost usluge i do 50%. Ulaganja u računarsku opremu su jednokratna, ali u odnosu troškova nabavke opreme i ubrzavanja procesa rada, ulagajna u opremu su zaista neznatna. Takođe, bitno je da je obuka novog osoblja na software-u jednostavna kako nepotrebno ne bi gubili vreme na obuci novih korisnika.

    Savet: Svaki konobar treba da ima ovlašćenje za naplatu računa na karticu ili virman, ali obratite posebnu pažnju koji konobar ima ovlašćenja za storniranje računa.

  • Program se koristi i u drugim delatnostima, kako uslužnim tako i trgovačkim. U verziji za trgovine je dodatna mogućnost brze pretrage artikala po nazivu, šifri ili upotrebu sa bar kod čitačem.

  • cene koje su vidljive na Web-u su cene za krajnjeg korisnika. Kupovinom trajne licence korisnik je platio i online podršku i zakonske update za period od godinu dana, nakon godinu dana postoji opcija ugovora o održavanju ili podrške po pozivu. Online podrška je remote podrška, a fizička podrška se plaća posebno i podrška se odnosi isključivo na funkcionalnost programa, korisničke greške i sl. nisu uključene u podršku. Ukoliko se korisnik odluči na najam licence, onda je u cenu uključena trajna online podrška i zakonski update, fizička podrška se plaća dodatno.