Izveštaj za kraj smene

 

Kraj smene je izveštaj koji pokazuje promet po zadanim kriterijumima unutar jedne smene.

Smena je period koji obuhvata period od zaključka smene pa do sledećeg zaključka.

Pritiskom na – Kraj smene promet se anulira i počinje raditi nova smena.

Izvješće za kraj smjene

Uputstvo:
Kraj smene ili dana vršite tako što kliknete na četvrtu ikonicu koju simbolizira ikona sa grafikonom. Sa leve strane nalaze se filteri po kojima možete dobiti izveštaj.

Svaki kriterijum koji bude na DA na izveštaju će uključiti svoje podatke. Pritiskom na ispis vam izlazi izveštaj na štampač bez poništavanja smene, dok pritiskom na Kraj smene izveštaj se ispisuje na štampač i promet smene se anulira, što znači da nova smena počinje raditi sa prometom 0,00.

Napomena: Smena je period koji obuhvata period od zaključka smene, pa do sledećeg zaključka.