Dodela poreske stope artiklu

 

Način na koji dodajete odgovarajuću poresku stopu artiklu je sledeći:

Dodjela porezne stope artiklu

Uputstvo:
Klikom na + se otvara mogućnost i dodele poreskih stopa, prikazane su sve poreske stope, a na “Da” selektirate one koje trebaju biti dodeljene artiklu. Pored poreskih stopa imate mogućnost da definišete i grupu posebnog poreza.

To ćete uraditi tako što ćete u polje Oznaka upisati grupu (Bezalkoholna pića, Pivo, Vino ili Alkoholna pića) kojoj pripada artikal. Upisom oznake grupe moći ćete dobiti izveštaje o prometu razvrstano po grupama artikala koje vam je svaki mesec potrebno.