Dodavanje novog korisnika

Dodavanje novog korisnika u POS Sector vršite na sledeći način:

Dodavanje novog korisnika

Dodavanje novog korisnika

Uputstvo:
Da bi dodali novog korisnika potrebno je da idete u Back office -> Parametri -> Korisnici kliknite na + (donji levi ugao) nakon čega će vam se sa desne strane otvoriti dodatne informacije o korisniku kao što je lozinka i OIB, koje je potrebno upisati.