Dodavanje novog artikla

 

Novi artikal dodajete na jednostavan način, tako što za prvi korak odredite kojoj glavnoj kategoriji novi artikal pripada, tipa “Piće” ili “Kuhinja”. Nakon što odaberete glavnu kategoriju radi lakšeg snalaženja prilikom kucanja, odredite pod kategoriju kojoj će vaš novi artikl pripadati.

Primer: Potrebno je da kao novi artikal dodate “Čaj”. On po svojoj vrsti pripada glavnoj kategoriju “Piće” , a pod kategorija kojoj bi “Čaj” pripadao bio bi “Topli napici”. Unos novog artikla u program pogledajte u kratkom uputstvu:

Dodavanje novog artikla

 

Uputstvo:
Dodavanje novog artikla se vrši tako što se pozicionirate u Glavnu kategoriju i pod kategoriju u kojoj želite da dodate novi artikal i kliknete na Dodaj artikal, nakon toga vam se otvara prozor za upis naziv artikla, cene, definisanja normativa kao i promene slike artikla ako vam ne odgovara ponuđena slika.