Definisanje normativa artikala

 

Dodavanje nove robe u program i definisanje količine robe koja se troši prodajom artikla.

Definiranje normativa artikala

 

Uputstvo:
Nakon logovanja kliknite na Izmeni i ući ćete u deo programa u kojem se dodaju novi artikli, kategorije, menjaju cene, definišu noramtivi i sl.  Pronađite artikal kojem želite definisati normativ, selektujte ga i idite na sastojci. Klikom na polje sastojci otvara se prozor za definisanje normativa od kojih se sastoji artikal. Prozor je podeljen na dva dela, u prvom delu se nalazi popis svih unesenih roba koje možete pretraživati u redu koji se nalazi na početku prozora.

Upisom potrebnog naziva u prvom delu se filtriraju robe koje sadrže taj naziv, klikom na Dodaj roba prelazi u drugi deo prozora koji prikazuje od kojih sve roba i u kojim količinama se sastoji artikal. Osnovna količina koja se dodeljuje svakoj robi  je 1,  klikom u polje količina upisujete količinu robe koja se troši u artiklu. Klikom na dugme Ukloni brišete normativ iz artikla.