Dodavanje novog artikla POS Sector

Novi artikal dodajete na jednostavan način, tako što za prvi korak odredite kojoj glavnoj kategoriji novi artikal pripada, tipa “Piće” ili “Kuhinja”. Nakon što odaberete glavnu kategoriju radi lakšeg snalaženja prilikom kucanja, odredite pod kategoriju kojoj će vaš novi artikal pripadati.

Dodavanje novog artikla

Primer: Potrebno je da kao novi artikl dodate “Čaj”. On po svojoj vrsti pripada u glavnu kategoriju “Piće” , a pod kategorija kojoj bi “Čaj” pripadao bio bi “Topli napici”. Unos novog artikla u program pogledajte u kratkom uputstvu:

Uputstvo: Dodavanje novog artikla se vrši tako što se pozicionirate u Glavnu kategoriju i pod kategoriju u kojoj želite da dodate novi artikal i kliknete na Dodaj artikl, nakon toga vam se otvara prozor za upis naziv artikla, cene, definisanja normativa kao i promene slike artikla ako vam ne odgovara ponuđena slika.