Homoljski sir pripada grupi belih sireva u salamuri. Autohtono se izrađuje od svežeg pomuženog ovčijeg mleka sa Homoljskih planina u periodu od aprila do kraja oktobra. Homoljski sir ima izražen pikantan ukus i miris na ovčije mleko, bele je boje i u preseku nema šupljina. Ovaj sir se odlikuje visokim sadržajem mlečne masti u suvoj materiji, što doprinosi dobroj konzistenciji i dobrim senzornim karakteristikama. Ovaj sir ima zaštićeno geografsko poreklo. Homoljski sir treba uparivati sa belim vinima poput šenin blana, sovinjon blana ili sa muskatom.

Pirotski kačkavalj je vrsta tvdog sira. Osobine po kojima se mleko ovog kraja razlikuje (ukus i miris), od mleka drugih geografskih područja zasnivaju se na specifičnostima ispaše najkvalitetnijom slatkom travom i krmnim biljem u zaštićenom parku prirode. Obeležja klime, nezagađeno zemljište krečnjačkog sastava bogato izvorskim vodama i specifična prirodna mikroflora koja preko svojih enzimskih sistema tranformiše sastojke mleka u sir, doprinosi formiranju karakterističnih osobina pirotskog kačkavalja. Danas se pirotski kačkavalj, u zavisnosti od osnovne sirovine-mleka, može naći u ove tri varijante: kačkavalj od kravljeg mleka, kačkavalj od ovčijeg mleka i mešanac od mešanog kravljeg i ovčijeg mleka. Ovaj sir treba upariti sa belom tamjanikom ili sa muskat otonelom.

Zlatarski sir se proizvodi po originalnoj recepturi specifičnom tehnologijom u okolini Nove Varoši. Kvalitet trava i ekstenzivni uzgoj mlečnih grla koja slobodno pasu na pašnjacima, garantuju kvalitet mleka koji se u procesu zrenja prenosi na ovaj prepoznatljiv autohtoni sir. Zlatarski sir je bele, do belo-žute boje, blagog mlečno-kiselog mirisa sa prisustvom gorčine. Ovaj sir treba jesti uz bela vina poput belog pinoa, malvazije ili belog sovinjona. Od crvenih vina treba birati ona sa manje tanina poput portugizera, božolea ili pino noara.

Sjenički sir je jedan od najpoznatijih sireva koji je poznat na celom području Srbije, a i šire. Ovaj sir spada u grupu belih sireva u salamuri i proizvodi se kao autohtoni sir od ovčijeg ili od mešanog ovčijeg i kravljeg mleka. Autohtoni sjenički sir proizvodi se od sirovog ovčijeg mleka i prepoznat je kao jedan od najcenjenijih ovčijih sireva karakteristične arome, pikantnog i izraženog ukusa, izrazito bele boje i specifične teksture. Uz sjenički sir treba odabrati bela, mlada, mirisna i voćna vina. Preporuka je da to bude sovinjon blan ili pino gri. Dobar izbor može biti i mladi roze od pino noara ili game.

Mokrinski sir je najpoznatiji sir u Vojvodini, sa severa Banata, gde se nalaze velike površine slatina koje se koriste za ispašu ovaca. Ovde se tradicionalno razvijalo ovčarstvo i prerada ovčijeg mleka u mokrinski sir. Mokrinski sir se izrađuje po pravilu od punomasnog ovčijeg mleka i kao takav je poznat od davnina. Često se ovčijem mleku dodaje kravlje. I u jednom i u drugom slučaju sir se spravlja od svežeg nepasterizovanog mleka neposredno posle muže. Tvrdi (zimski) tip mokrinskog sira proizvodi se u jesen od ovčijeg mleka koje se dobija pri kraju laktacije i ostavlja za zimu i proleće. Takav sir može da se čuva 2 do 6, pa i više meseci. Sir koji se čuva na duži period – godinu i više dana, prelije se po površini istopljenom svinjskom mašću radi konzervacije. Za jedan kilogram mekog mokrinskog sira utroši se 5 do 6 litara ovčijeg mleka na početku i u sredini laktacije, i oko 4 do 5 litara na kraju laktacije ovaca. Stariji mokrinski sir se može upariti sa laganim zrelijim crvenim vinima, dok meki mokrinski sir ima blag ukus i zahteva lagana mlada bela vina pa je dobar izbor italijanski rizling ili vojvođanska sorta kevedinka.

Svrljiški sir se izrađuje se u Niškom regionu, kome pripada i Svrljig. Svrljiški sir u salamuri se autohtono proizvodi od svežeg ovčijeg mleka. Proizvodnja ovog sira naročito je karakteristična u periodu od aprila do kraja oktobra, u vreme ispaše ovaca. Uz ovaj sir se preporučuje belo vino srednjeg do lakog tela poput sovinjon blana, rajnskog rizlinga ili šardonea.