U svetu su sve popularnije nove, drugačije, nesvakidašnje kombinacije jela koja se pripremaju inovativnim kulinarsko-naučnim tehnikama. Ovaj novi trend kuvanja namirnica nazvan je molekularna gastronomija i predstavlja pravu nauku primenjenu u procesu stvaranja obroka. Kuhinje su pretvorene u laboratorije u kojima se događa magija uz pomoć tečnog azota, dejonizirane vode, helijuma, spojeva kalcijuma, homogenizatora, lasera i injekcija, što sve podrazumeva hemijske konstrukcije sa ciljem promene strukture namirnica.
Molekularna gastronomija je osporavana od pojedinih stručnjaka, ali i šire javnosti kao metoda koja se kosi sa tradicijom u kulinarstvu, kao način degradacije namirnica i nezdrav način pripreme jela.

Nezdravo, sintetičko, hemijsko i neprirodno su samo neki opisi koji se pripisuju ovoj kuvarskoj tehnici koja se oslanja na flašice teĉnog azota, vodene kupke sa svetlećim led diodama, špriceve, destilatore, meraĉe PH vrednosti i police sa hemikalijama koje se koriste u industrijskoj proizvodnji hrane sa imenima kao što su maltodekstrin i ksantan guma. Svi aditivi koji se koriste u molekularnoj gastronomiji su odobreni prema standardima EU.

Činjenica je da je ovaj vid prezentacije hrane veoma atraktivan i kao takav moţe da bude veoma koristan pri aranţiranju tradicionalno pripremljenih jela kojima će neki elementi molekularne kuhinje dati novu dimenziju i moderan izgled. Pena sa ukusom pečuraka, dima, špagete od paradajza su neki od mogućih dodataka koji će stvoriti atraktivnost na tanjiru. Jelo će zadrţati tradicionalan ukus i karakter, ali izmenom izgleda, oblika i teksture u pojedinim delovima stvoriće se novi specijalitet radikalno drugačiji od originala.

Razlika između klasičnih restorana i onih čija ponuda je rezultat molekularne gastronomije je u tome što kod klasičnih restorana postoji jasno izražena hijerarhija u kuhinji (šef kuhinje, pomoćnici, poslastičar itd.), dok kod restorana koji su spojili kulinarstvo sa naukom postoji slobodna razmena ideja i nema hijerarhije. Porcije su manje kod restorana sa molekularnom gastronomijom, prezentacija umetnička, minimalistička, a postoji i mogućnost pripremanja jela pred gostom uz pojašnjavanje procesa.