Koje vino ide uz meso divljači?

Koje vino ide uz meso divljači?

Poznavajući rastuće zahteve svetskog tržišta za zdravom hranom niske energetske vrednosti, niskog nivoa holesterola i poželjnog masnokiselinskog sastava, meso divljači se vidi kao veoma kvalitetna namirnica koja je, nažalost, nedovoljno zastupljena u svakodnevnoj potrošnji.

Read more