e-fiskalizacija u Srbiji 2022 – sve šta trebate znati

e-fiskalizacija u Srbiji 2022 – sve šta trebate znati

Zakon o E-fiskalizaciji u Srbiji 2022. godine nalaže poreskim obveznicima da zamene postojeće fiskalne kase novim Elektronskim Fiskalnim Uređajima. Najnovija informacija koju je objavilo ministarstvo finansija tiče se zadnjeg roka za primenu zakona koji je pomeren sa 01.01.2022. na 30.04.2022.

Šta nam donosi e-fiskalizacija u Srbiji 2022? Koji program za fiskalne kase odabrati? U kojim situacijama možete očekivati posetu inspekcije?

Odgovore na ova i druga česta pitanja pronaći ćete u ovom tekstu.

Sadržaj:

 1. Šta je e-fiskalizacija?
 2. Novine zakona o e-fiskalizaciji
 3. Nove fiskalne kase – Elektronski Fiskalni Uređaj
 4. Šta je Bezbednosni Element?
 5. Defiskalizacija kase
 6. Provera provedbe e-fiskalizacije
 7. Šta je neophodno uraditi pre početka e-fiskalizacije?
 8. Brza i jednostavna e-fiskalizacija uz POS Sector
 9. Ko je dužan da se e-fiskalizuje u Srbiji?
 10. Ko se ne mora e-fiskalizovati?
 11. Cena fiskalne kase
 12. Subvencije za e-fiskalizaciju
 13. Novi Zakon o Fiskalizaciji u Srbiji i Propisi Vezani za Elektronsku Fiskalizaciju

Šta je e-fiskalizacija?

E-fiskalizacija nalaže da se u momentu prometa na malo svaki račun fiskalizuje i da se u realnom vremenu putem Interneta dostavi na server Poreske uprave (PU) Republike Srbije. U vidu funkcionisanja donosi stalnu Internet vezu svih fiskalnih uređaja sa Poreskom upravom, ali i mogućnost izdavanja fiskalnih računa i u oflajn režimu na potpuno proveren i bezbedan način.

U funkciji više neće biti fiskalni štampači već obični termalni za izdavanje računa, neće se koristiti duple trake, a svaki račun će imati jedinstveni QR kod. Posebno će biti zanimljiv kupcima u smislu provere validnosti računa i učešća u nagradnim igrama organizovanim od strane države.

E-fiskalizacija donosi termine sa kojima se do sada nismo imali priliku susretati: umesto termina fiskalna kasa koristiće se termin Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU), fiskalni isečak zameniće pojam fiskalni račun, a odredbe trenutnog zakona o fiskalnim kasama od 30.04.2022. godine prestaće da važe.

Novine zakona o elektronskoj fiskalizaciji

Preduzetnici koji su obavezni da se prilagode novom zakonu trebaju obezbediti nesmetan rad najmanje jednog Elektronskog Fiskalnog Uređaja u svakom svom poslovnom prostoru. Zadnji rok za prilagođavanje Novom zakonu u Srbiji pomaknut je sa 1. januara 2022. na 30.04.2022. godine.

Nove fiskalne kase – Elektronski fiskalni uređaj

Nove fiskalne kase su Elektronski Fiskalni Uređaji koji štampaju fiskalne račune u realnom vremenu putem stalne Internet veze. Njihova stalna povezanost sa serverom Poreske uprave pomoću hardverskog i/ili softverskog rešenja je najveća promena u odnosu na prethodni zakon. 

Glavni elementi Elektronskog Fiskalnog Uređaja su Procesor Fiskalnih Računa (PFR), Elektronski Sistem Za Izdavanje Računa (ESIR) i Bezbednosni Element (BE). Svaki dobavljač EFU mora se pobrinuti da poreskom obvezniku dostavi samo one uređaje koji se sastoje od navedenih elemenata odobrenih od strane Poreske uprave.
E-fiskalizacija poreskim obveznicima nudi izbor između dve vrste EFU:

 • Elektronski Fiskalni Uređaj koji koristi Lokalni Procesor Fiskalnih Računa
 • Elektronski Fiskalni Uređaj koji koristi Virtualni Procesor Fiskalnih Računa

Razlika između ove dve vrste je u tome što se lokalni procesor nalazi na samom prodajnom mestu i omogućava izdavanje fiskalnih računa i u oflajn režimu u slučaju privremenog ili trajnog prekida Internet veze. Svaka delatnost koja će morati da primeni novi zakon, osim onlajn trgovine (Web shopa) moraće da ima bar jedan Lokalni Procesor Fiskalnih Računa.

Virtualni procesor se nalazi na sistemu Poreske uprave i koristi se isključivo putem stalne Internet konekcije. 

PFR fiskalizuje račun tako što na osnovu stavki koje je dobio od ESIR – a primeni određene poreske stope i proizvede fiskalni račun. Takođe, usled nedostatka Internet konekcije on je taj koji čuva podatke dok ne bude u mogućnosti da ih prosledi Poreskoj upravi.

Elektronski Sistem Za Izdavanje Računaје hardverski ili softverski element iz kojeg se izdaje elektronski račun, a čija je upotreba odobrena od strane PU.

Šta je Bezbednosni Element?

Bezbednosni Element (BE) je hardverski ili softverski element koji Poreska uprava izdaje obvezniku elektronske fiskalizacije. BE potvrđuje autentičnost poreskog obveznika, sprečava neovlašćenu upotrebu podataka koji se prenose u Poresku upravu i digitalno potpisuje fiskalne račune. 

Svaki poslovni prostor moraće da sadrži jedan Bezbednosni Element koji može biti u vidu SIM ili klasične kreditne kartice i fajla za koji možete da aplicirate od 01.11.2021.

Treba da znate, ukoliko Vam se BE ošteti uvek ga možete zameniti, ali bez njega ne možete raditi. Ne morate stvarati zalihe jer proces čekanja na dobijanje BE u normalnim uslovima ne bi trebao biti duži od 24h. Ako vam se ošteti i ne bude funkcionalan, a vi ne pošaljete zahtev za novi, Poreska uprava šalje inspekciju u vaš objekat.

U slučaju gubitka ili zloupotrebe Bezbednosni Element se automatski zaključava. Može se otključati šifrovanom porukom na način da se samo označeni BE može koristiti za otključavanje.

Defiskalizacija kase

E- fisklizacija će doneti novi pristup postupku defiskalizacije koji se više neće sprovoditi u prisustvu poreskog inspektora i poreskog obveznika uz obvezno pečačenje kase. Isključivanjem kase iz sistema, uključivanjem novog Elektronskog Fiskalnog Uređaja sa tog prodajnog mesta i komunikacijom Bezbednosnog Elementa sa serverom Poreske uprave, automatski će se preći na novi sistem i stara kasa će se smatrati defiskalizovanom.

Prijavite se na Pos Sector NEWSLETTER!

Budite u toku s najnovijim informacijama vezanih za onlajn elektronsku fiskalizaciju u Srbiji!

Provera provedbe e-fiskalizacije

Za razliku od sadašnjeg modela fiskalizacije u kojem je Poreska uprava Srbije dobijala samo dnevne izveštaje, elektronska fiskalizacija omogućava da dobije svaki račun i ono što je jako važno – vreme kad je izdat. Na ovaj način softver PU koji ima uvid u bazu podataka, može da napravi modele ponašanja svakog prodajnog mesta poreskog obveznika. Ukoliko dođe do promena u ponašanju, automatski će signalizirati odstupanja što znači da terenski inspektori više neće ići u kontrolu slučajnim odabirom. Njima će platforma signalizirati da postoji prodajno mesto koje se neobično ponaša što će zapravo biti okidač za ciljanu kontrolu. 

Ne mora da znači ako se prodajno mesto ponaša neuobičajno da tu postoji nešto neregularno, ali svakako je određena indicija inspektoru da tu možda ima određenih nepravilnosti.

Kroz dugogodišnje iskustvo sa realizacijom fiskalizacije, možemo pretpostaviti da će inspekcijski nadzor krenuti odmah po ulasku u 2022. godinu. Kazne za propuste u zakonu su:

Privremena zabrana obavljanja delatnosti ukoliko se ne ispoštuje predmet fiskalizacije i u određenom zadatom roku ne otkloni povreda:

 • U trajanju do 15 dana ukoliko se određena nepravilnost utvrdi prvi put;
 • U trajanju do 90 dana ukoliko se nepravilnost utvrdi drugi put;
 • U trajanju od jedne godine ukoliko se nepravilnost utvrdi i treći put

Novčane kazne predviđene za neizdavanje fiskalnog računa su:

 • Za poreskog obveznika preduzetnika novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.
 • Za pravna lica odnosno veće kompanije u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara.
 • Za odgovorno lice iznosi od 50.000 do 150.000 dinara

Ako ste obveznik fiskalizacije i svakako ćete morati da primenite odredbe novog zakona, savetujemo vam da se informišete i što pre počnete sa postupkom fiskalizacije.

Šta je neophodno uraditi pre početka e-fiskalizacije?

 • Prvi referentan datum e-fiskalizacije je 01. Oktobar 2021. Od tog dana će biti moguće da na portalu ePorezi registrujete i unesete podatake o poslovnim ili maloprodajnim objektima. Svaki obveznik dužan je da prvo uradi ovaj korak s obzirom da je preduslov onomu što sledi od prvog novembra 2021. kada počinje tzv. Tranzicioni period e-fiskalizacije.
 • U okviru tranzicionog perioda oba sistema fiskalizacije mogu funkcionisati paralelno. Minimum prelaska na novi sistem je po principu poslovnog prostora. To znači da se unutar jednog objekta ne može raditi koristeći odredbe i starog i novog zakona, ali ukoliko obveznik e-fiskalizacije ima više poslovnih prostora može da u njima koristi različite sisteme dok u potpunosti ne izvrši tranziciju na novi. U tranzicionom periodu automatski će doći do defiskalizacije.
 • Od 1.11. 2021. svi oni koji su izvršili prijavu poslovnih prostora dobiće u sandučetu na portalu ePorezi elektronskim putem poziv za prijavu i besplatno dobijanje Bezbednosnog Elementa. Savetujemo vam da izaberete model klasične kreditne kartice.
 • Nakon što poreski obveznik preuzme BE, ubacuje ga u uređaj i uspostavlja se automatska veza s PU, čime e-fiskalizacija u vidu samog tranzicionog perioda završava.
 • Nabavite kvalitetnu Internet konekciju u vašem poslovnom prostoru. U slučaju da se zbog prekida Internet konekcije Poreskoj upravi u predviđenom roku ne dostavi račun, ulazite u prekršaj za koji su zakonom predviđene kazne. Ukoliko dođe do prekida konekcije, LPFR koji poreski obveznik mora da ima u svom prostoru regularno potpisuje fiskalne račune koji su validni i ako u tom momentu nisu stigli u PU. Kad se Internet konekcija vrati oni će naknadno biti evidentirani u PU. Ovaj princip je omogućen kako poreski obveznici ne bi mogli koristiti izgovor da nemaju Interneta i da iz tog razloga nisu u mogućnosti izdavati fiskalne račune. Rad bez Interneta je dozvoljen, ali samo kratko dok ne uspostavite konekciju.
 • S obzirom da imamo veliko iskustvo sa primenom elektronske fiskalizacije pored toga, želimo vas upozoriti na sledeće. Mnogi poreski obveznici naivno su pokušali prevariti sistem na način da na programu za fiskalnu kasu dobavljač im instalira opciju izdavanja fiskalnih računa dok Internet konekcija ne funkcioniše. Pre nego bi se Internet vratio, izbrisali bi te račune i pomislili da Poreska uprava ne može da za njih zna. Na taj način bi izbegli plaćanje poreza. Distributeri fiskalnog programa koji vam ponude da tu mogućnost instaliraju (koja se jako skupo plaća) su veliki neprofesionalci koji imaju u cilju da vas prevare. Naime, QR kod na svakom fiskalnom računu sadrži embedovane podatke sa svih prethodnih računa. Dakle, ukoliko neko obriše fiskalne račune, svaki fiskalni račun koji regularno nastane će nositi informacije o prehodno obrisanim računima. Znači, nemojte to pokušavati jer kazne za tako nešto su drakonske.
 • Odredite kakav program za ugostiteljstvo je potreban za vođenje vašeg objekata. Pri izboru postarajte se da vam omogućuje brz i jednostavan rad, ali i da je u mogućnosti da unapredi vaš posao.

Brza i jednostavna e-fiskalizacija uz POS Sector

POS-Sector-program-za-ugostiteljstvo
E-fiskalizacija: POS Sector program za ugostiteljstvo

Ukoliko niste sigurni kakav program za ugostiteljstvo je potreban vašem poslu i kakav sistem može da optimalno ispoštuje sve zahteve koje donosi e-fiskalizacija, za početak krenite od dostupnosti korisničke podrške, iskustvu samog tima koji stoji iza programa i ceni iznajmljivanja.

POS Sector je program za ugosititeljstvo koji koristi preko 4000 korisnika. Korisnička podrška je dostupna 24/7 kako bi u svakom momentu mogla da reši potencijalni problem sa Elektronskim Fiskalnim Uređajem. Važnost stalne korisničke podrške je neminovna s obzirom da se problemi sa radom često dešavaju i izvan klasičnog radnog vremena, u kasnim večernjim satima kada su često u ugostiteljskim objektima kapaciteti puni. S obzirom da smo realizovali e-fiskalizaciju u preko 20 država sveta, 15 – godišnje iskustvo donelo nam je dugogodišnje zadovoljne korisnike koje imaju poverenje u POS Sector baš zato što ih nikad nije izneverio. POS Sector možete iznajmiti na mesečnom nivou bez ugovorne obveze što je idealno rešenje s obzirom da ne morate kupovati program po velikim cenama. Ukoliko vam ne odgovara u svakom momentu možete prestati sa korišćenjem. Cene su prilagođene shodno različitim potrebama korisnika, a svaki korisnik ima pravo na besplatni probni period u trajanju od mesec dana. Cene POS Sector paketa pogledajte ovde.

Za sve informacije stojimo Vam na raspolaganju. Pozovite nas na broj
011 441 9070 ili ispunite kontakt formu i mi ćemo pozvati Vas.

Kontakt forma

Ko je dužan da se e-fiskalizuje u Srbiji?

Od 30. aprila 2022. godine e-fiskalizacija će da obuhvati preduzetnike i privredna društva koji obavljaju promet na malo, osim ako nisu izuzeti posebnom zakonskom uredbom. Popis obveznih delatnosti pogledajte ovde.

Ko se ne mora e-fiskalizovati?

Taksisti, advokati, finansijske usluge, javni poštanski servis i mnoge druge delatnosti nisu dužni da se e-fiskalizuju.
Kompletan popis delatnosti koje ne moraju da se e-fiskalizuju nalazi se ovde.

Cena fiskalne kase 

Zbog mogućnosti da se postojeća fiskalna kasa može unaprediti do kupovine potpuno novog EFU, važno je da se svaki poreski obveznik s aspekta svog poslovanja, frekvencije izdavanja računa i drugih karakteristika, potpuno informiše o mogućim opcijama pre donošenja bilo kakve odluke.

Možemo pretpostaviti da će cena modifikacije već korišćenih fiskalnih kasa koštati oko 150 evra, a nabavka novog Elektronskog Fiskalnog Uređaja oko 400 evra.

Subvencije za e-fiskalizaciju

Država će snositi deo troška e-fiskalizacije direktnom subvencijom. Po izjavama vladajućih, nivo subvencije je takav da će pokriti sve realne troškove prelaska na novi sistem, a on iznosi 100 Evra po prodajnom objektu i još 100 Evra po svakom Elektronskom Fiskalnom Uređaju. Privrednici koji nisu u sistemu PDV – a dobiće dodatnih 20 odsto subvencija. Za dobijanje subvencije treba da se prijavite od 15. oktrobra 2021. do kraja januara 2022. preko sajta PU.

Novi Zakon o Fiskalizaciji u Srbiji i Propisi Vezani za Elektronsku Fiskalizaciju