Zaposleni su dužni da postupaju profesionalno, nepristrasno i pristojno prema svim gostima, dobavljačima i kupcima. Nije dopušteno praviti razliku u ophođenju na osnovu starosti, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičkog i rasnog porekla, političkih ili verskih uverenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, pola, bračnog ili porodičnog statusa, polne orijentacije ili na bilo kojoj drugoj osnovi.  Etički kodeks međunarodnog ugostiteljstva i  turizma glasi:

 • etiku i moral prihvatamo kao nerazdvojne elemente našeg posla i proverićemo svaku odluku po najvišim standardima poštenja, zakonitosti, čestitosti i savesti;
 • lično i kolektivno ćemo se uvek tako ponašati da doprinesemo ugledu ugostiteljske i turističke industrije;
 •  koncentrisaćemo svoje vreme, energiju i resurse na poboljšanje naših proizvoda i usluga i nećemo klevetati konkurenciju radi postizanja svog cilja;
 • sve goste ćemo tretirati jednako bez obzira na rasu, religiju, naciju, veroispovest ili pol;
 • veoma savesno ćemo prema svakom gostu ispunjavati ono što nam nalažu standardi usluga ili proizvoda;
 • obezbedićemo potpunu sigurnost i sanitarnu bezbednost svakom gostu i zaposlenom;
 • stalno ćemo se truditi da rečju, akcijom i mišlju razvijamo i obezbedimo najviši nivo poverenja i razumevanja na relaciji gost, zaposleni, rukovodeće osoblje i javnost uopšte;
 • motivisaćemo svakog zaposlenog na svim nivoima obrazovanja da svoj posao obavi prema standardima koji postoje;
 • garantovaćemo svakom zaposlenom istovetnu mogućnost da radi i napreduje po istim standardima kao i svi zaposleni na istim ili sličnim poslovima;
 • aktivno i savesno ćemo raditi na očuvanju našeg prirodnog blaga i prirodnih izvora u svemu što činimo;
 • borićemo se za fer i pošten profit, ništa manje, ništa više.