POS Sector poznaje ugostiteljstvo. Evo i dokaza!

Mi volimo ugostiteljstvo i dobro znamo što vam je potrebno za uspešno vođenje objekta uključujući i zadovoljavanje svih zakonskih propisa.

POS Sector poznaje ugostiteljstvo. Evo i dokaza!

Radi ono što voliš! POS Sector će se pobrinuti za ostalo.

Funkcionalnosti koje koristi 3827 ugostitelja u Evropi su tu.

 • Izdavanje računa

 • Ispravka stavki pre ispisa računa

 • Naplata računa na različite načine plaćanja

 • Ispis narudžbina za kuhinju i šank

 • Rad sa mobilnim uređajima

 • Rad sa kuhinjskim display-om za prikaz narudžbina

 • Dodeljivanja popusta na svaku stavku pojedinačno

 • Dodela zbirnog popusta na ceo račun

 • Rad sa klijentima

 • Upis podataka od kupca

 • Štampanje računa na POS i A4 printer

 • Rad sa više korisničkih nivoa

 • Jednostavno dodavanje novog

  artikla, glavne grupe i pod grupe

 • Brza promena cena artikla

 • Dodavanje odgovarajuće slike artiklu

 • Rad sa normativima

 • Dodeljivanje različitih normativa artiklu

 • Restoranski način rada

 • Rad po stolovima

 • Uređivanjem sektora i stolova po želji

 • Upis napomena za kuhinju

 • Rad sa predefinisanim prilozima

 • Rad sa više narudžbina

 • Pravljenje računa od više narudžbina

 • Prebacivanje narudžbina sa stola na sto

 • Rad sa happy hour cenama

 • Deljenje/Splitovanje računa

 • Pregled izdatih računa

 • Ponovni ispis izdatih računa

 • Storniranje računa

 • Storniranje narudžbina Novo

 • Izmena već napravljene narudžbine

 • Promena načina plaćanja računa

 • Rad u smenama i obračun smene

 • Rad sa više skladišta Novo

 • Rad sa dobavljačima

 • Unos robe na lager

 • Pregled lagera po različitim kriterijumima

 • Pregled vrednosti lagera na određeni datum

 • Korekcije zaliha robe Novo

 • Evidencija viška, odnosno manjka robe

  Posebno bitno za popis

 • Rad sa više različitih poreskih stopa

 • Rad sa više različitih štampača

 • Štampanje narudžbina na različitim štampačima

 • Mogućnost rada na više jezika Novo

 • Mogućnost rada sa više različitih valuta

 • Analiza prometa po različitim kriterijumima Novo

  prodaja artikala, utrošene robe, pregled prodaje po konobarima, po vrstama plaćanja, porezima i sl

 • Pregled izveštaja za određeni datum ili željeni period

Funkcionalnost koja je tebi potrebna nije navedena na popisu?

Funkcionalnost koja je tebi potrebna nije navedena na popisu?