Konflikti u ugostiteljstvu

Konflikti u ugostiteljstvu

Konflikti su sastavni i nezaobilazan deo u bilo kom odnosu, bilo da je privatan ili profesionalni. Do konflikata dolazi zbog razičitih potreba, interesa ili ciljeva.

Ukoliko se ne rešavaju, dovode do negativne atmosfere na poslu i ugrožavaju produktivnost. U ugostiteljstvu dolazi do konflikta na relaciji gost – zaposleni, ali i među kolegama (najčešće između kuvara i konobara). Kada dođe do konflikta između gosta i zaposlenog veoma je važno da se nezadovoljan gost tretira na adekvatan način. NIKADA SE NE SME POTCENITI PROBLEM GOSTA!

konflikti-u-ugostiteljstvu-kuvar

Veoma je važno da gost oseti saosećanje i želju da se problem reši. Ukoliko konobar ne zna kako da reši problem trebalo bi da se obrati prvom nadređenom. Veštine rešavanja konflikata su važne naročito za ljude koji se nalaze na menadžerskim i liderskim pozicijama, ali su one potrebne i zaposlenim na prvoj liniji koji žele da svoj posao rade maksimalno profesionalno.

konflikti-u-ugostiteljstvu-kuvar-konobar

Osnovni elementi rešavanja konflikata uključuju: sposobnost prepoznavanja i odgovaranja na potrebe saradnika, prevazilaženje sopstvenog stresa, asertivnost (izražavanje sopstvenog mišljenja na jasan i direktan način uz uvažavanje mišljenja i potreba sagrovornika) i spremnost za traženje kompromisa