Koju dokumentaciju kontroliše sanitarni inspektor u ugostiteljstvu?

Snježana Gagić
Snježana Gagić

Podijelite na društvenim mrežama:

Tablica sadržaja

Moderni sistem za bezbednost hrane u kome je glavni fokus na higijeni proizvodnih procesa i prevenciji je neophodan svakom ugostitelju kako ne bi ugrozio bezbednost gosta i tako doveo opstanak biznisa u pitanje i plaćao visoke kazne sanitarnim inspektorima.

Sprovođenje higijene u prostorijama ugostiteljskog objekta, adekvatno održavanje uređaja i opreme, kao i higijena zaposlenih je imperativ poslovanju onih koji drže do svog ugleda. Suština je da se predvidi gde bi to problemi mogli da se jave, u kom delu proizvodno-uslužnog procesa, a zatim da se sprovedu sve kontrolne mere u cilju predupređenja tih mogućih problema.

Sanitarni inspektor vrši kontrolu ispunjenosti propisanih sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova koje moraju da ispune objekti, prostorije, postrojenja, uređaji, nameštaj, oprema, pribor, namenska prevozna sredstva i lica koja podležu sanitarnom nadzoru, radi zaštite zdravlja stanovnika.

U ugostiteljskim objektima, sanitarni inspektor kontroliše opšte i posebne sanitarne uslove koji podrazumevaju:

 1. građevinsko tehničke uslove objekta, povezanost na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, osvetljenje, električno napajanje, ventilaciju (prirodnu  veštačku), grejanje;
 2. broj, raspored, veličinu i funkcionalnu povezanost prostorija i podeljenost na posebne prostorne celine: kuhinjski blok (prostorije ili prostor za obradu, pripremu i čuvanje hrane pre usluživanja, prostor za pranje posuđa, prostoriju za skladištenje hrane, pića, predmeta opšte upotrebe i povratne ambalaže), pomoćne prostorije za sanitarno-higijenske i druge potrebe zaposlenog osoblja (garderoba, prostor za odmor, toaleti), prostorije, odnosno prostor za usluživanje (broj i raspored prostorija sa brojem konzumnih mesta, toaleti za goste), broj soba, kreveta, kupatila za goste, prostorije za pranje, peglanje i distribuciju veša;
 3. sanitarno-higijensko stanje prostorija (stanje podnih površina, zidova, radnih površina), opreme, uređaja, nameštaja i pribora (vidljiva signalizacija temperature na uređajima i opremi sa temperaturnim režimom, pristupačnost za održavanje, čišćenje, pranje i dezinfekciju);
 4. da li je obezbeđeno korišćenje tople i hladne tekuće vode;
 5. da li su obezbeđena sredstva za čišćenje, pranje, dezinfekciju, prostorija, uređaja, opreme, pribora i ruku zaposlenih lica;
 6. sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (izvođač, dinamika);
 7. način uklanjanja otpada;
 8. način odlaganja čistog i prljavog veša;
 9. kontrolu lica pod nadzorom (lična higijena, da li je obezbeđena radna odeća i obuća za zaposlena lica, način održavanja i čuvanja radne odeće i odlaganje prljave, da li zaposlena lica imaju obavljene obavezne zdravstvene preglede);
 10. kontrolu životnih namirnica prema Zakonu o bezbednosti hrane Sl. glasnik RS, br. 41/2009 (organoleptička svojstva, deklaracija, uslovi skladištenja);
 11. kontrolu namenskih prevoznih sredstava za prevoz životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe (higijensko-sanitarno stanje i način održavanja higijene) i
 12. sprovođenje Zakona o zaštiti stanovništva od duvanskog dima i Zakona o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe.

Koju dokumentaciju kontroliše sanitarni inspektor u ugostiteljstvu?

Sanitarni inspektor kontroliše sledeću dokumentaciju:

 1. opštu dokumentaciju o utvrđivanju zakonitosti poslovanja privrednih društava, preduzetnika, pravnog i fizičkog lica koja pružaju ove usluge;
 2. deklaracije i prateću dokumentaciju za životne namirnice (u skladu sa podelom nadležnosti iz Zakona o bezbednosti hrane);
 3. deklaracije i prateću dokumentaciju za predmete opšte upotrebe;
 4. sanitarne knjižice zaposlenih lica koja podležu sanitarnom nadzoru;
 5. dokaz o sprovođenju preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od strane ovlašćene ustanove.   Inspekcija podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka za učinjeni prekršaj ili privredni prestup protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu ako:
 6. pre početka obavljanja delatnosti, u objektu koji podleže sanitarnom nadzoru, ne obezbedi propisane opšte, odnosno opšte i posebne sanitarne uslove;
 7. obavlja delatnost u objektu koji podleže sanitarnom nadzoru, a koji ne ispunjava propisane opšte, odnosno opšte i posebne sanitarne uslove i u kojem nisu obezbeđeni higijenski uslovi koji se odnose na zaposlena lica;
 8. ne omogući sanitarnom inspektoru pristup u poslovne prostorije, nesmetano obavljanje sanitarnog nadzora i uzimanje potrebnih uzoraka, odnosno briseva koji podležu laboratorijskim ispitivanjima, kao i ako na zahtev sanitarnog inspektora ne pruži sva obaveštenja i podatke potrebne za vršenje sanitarnog nadzora;
 9. ne postupi po rešenju sanitarnog inspektora kojim se nalaže neka od mera (otklanjanje nedostataka, zabrana korišćenja objekta ili dela objekta i sl.), na način i u roku utvrđenim tim rešenjem;
 10. otpočne obavljanje delatnosti u objektu ili delu objekta koji podleže sanitarnom nadzoru za koji je izrečena mera zabrane korišćenja objekta ili dela objekta, a ne otkloni nedostatke utvrđene rešenjem sanitarnog inspektora;
 11. sa obeleženog objekta, neovlašćeno ukloni oznaku ili službeni pečat za otisak u vosku kojima se obezbeđuje mera zabrane korišćenja objekta ili dela objekta;
 12. pre početka obavljanja delatnosti ne obezbedi higijenske uslove koji se odnose na zaposlena lica i
 13. u pogledu higijenskog stanja objekta, u toku korišćenja objekta ne održava higijenu u objektu i njegovom neposrednom okruženju, ne održava higijenu prostorija, postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme, pribora, namenskih prevoznih sredstava, higijenu radne odeće i obuće zaposlenih lica i ako ne preduzima druge higijenske mere za zaštitu zdravlja stanovništva.

Inspekcijski nadzor se vrši prema planu rada (nedeljni, mesečni, godišnji), a dinamika nadzora ugostiteljskih objekata je dva do četiri puta godišnje, u zavisnosti od vrste ugostiteljskog objekta (ugostiteljski objekti za pružanje usluge ishrane i pića četiri puta godišnje, a ostali dva puta). Pojačana inspekcijska kontrola ugostiteljskih objekata vrši se u objektima gde se organizuje doček Nove godine, proslava mature, na organizovanim turističkim manifestacijama, sajmovima, vašarima i sl. Sanitarna inspekcija može da izvrši nadzor i na zahtev građana zbog loših sanitarno-higijenskih uslova u objektu, nenošenje radne odeće, loše lične higijene zaposlenih i sl.

Kazne za zaposlene u ugostiteljstvu

Novčanom kaznom na licu mesta kažnjava se i zaposleni ako:

 1. ne održava higijenu objekta i njegovog neposrednog okruženja, higijenu prostorija, postrojenja, uređaja, nameštaja, opreme, pribora, namenskih prevoznih sredstava, higijenu radne odeće i obuće zaposlenih lica i ako ne preduzima druge higijenske mere u cilju zaštite zdravlja stanovništva,
 2. radnu odeću i obuću koristi van radnog mesta i
 3. ne ispunjava higijenske uslove u pogledu radne odeće i obuće i lične higijene zaposlenih.

Podijelite na društvenim mrežama:

Kategorije

Pročitajte povezane članke

Upotreba nelegalnog ili nelicenciranog softvera postala je toliko raširena da mnogi korisnici prihvataju takvo...

Pre nego što bi započeo dugo putovanje, sigurno bi proverio automobil koji je stajao...

U centru poslovanja svakog ugostiteljskog objekta je fiskalna kasa – ključno sredstvo ne samo...

Dolaskom sunčanih prolećnih dana, terase ugostiteljskih objekata postaju žarišta društvenog života, mameći prolaznike i...

U današnjem dinamičnom svetu ugostiteljstva, gde brzina, efikasnost i preciznost igraju ključnu ulogu u...

Društveni mediji i pretraživači su ključni izvori informacija za one koji žele da otkriju...

Među prvima saznaj korisne informacije o ugostiteljstvu i pogodnostima koje pružamo.

Iz prve ruke znamo šta ti je potrebno da unaprediš svoje poslovanje.

Preko 4000 korisnika. Prvih mesec dana besplatno.

Započni besplatno. Bez ugovorne obaveze. Prestani s korišćenjem kad želiš.

Prijavite se na našu newsletter listu kako bi pregledati naše predhodne i prvi saznali termine održavanja budućih webinara!

Nakon što unesete ispravnu e-mail adresu bićete u mogućnosti pogledati dosadašnje webinare.