Lepo ponašanje ima svrhu da nam omogući da se prijatno osećamo u društvu, ali i da ne uznemiravamo druge nepristojnošću.  Mnogi ljudi se osećaju nelagodno kada obeduju u luksuznom restoranu ili u otmenom društvu zbog straha da nemaju lepe manire za stolom.

Činjenica je da su restorani deo kulturnog, poslovnog i društvenog života i zbog toga je važno savladati pravila lepog ponašanja u njima kako bi se izbegla neprijatnost i osećaj nepripadnosti. Pravila ponašanja nisu univerzalna i svako društvo ima prihvaćene svoje norme ponašanja.

Ukoliko podrignemo za stolom u našoj kulturi ćemo ostaviti utisak nepristojne osobe, dok se isto takvo ponašanje kod severnih naroda i Nemaca tumači kao pohvala domaćici na kraju obeda.

Lepo ponašanje za stolom podrazumeva:

 • ispravano smeštanje i način sedenja za stolom,
 • pravilnu upotrebu salvete,
 • pravilnu upotrebu pribora za jelo,
 • pravilno držanje čaša i adekvatnu upotrebu u zavisnosti od pića,
 • poštovanje pravila prilikom obedovanja i
 • pristojnu konverzaciju za stolom.

Najvažnije pravilo vezano za lepo ponašanje za stolom podrazumeva opuštenost i prirodno neusiljeno ponašanje.

 Smeštaj za stolom

Ukoliko postoji domaćin ili organizator obroka on stoji iznad stolice dok se ostali gosti ne okupe, a zatim, nakon što domaćin sedne, sednu i ostali gosti.

 • Domaćin može i da uputi goste da sednu dok on dočeka ostale goste.
 • Ako se u okruženju nalaze stari ljudi treba im pomoći pri smeštanju.
 • Na stolicu sedamo sa leve strane.
 • Dama odlaže tašnu ili rukavice pored sebe na sto ukoliko je pismo tašna i ukoliko ima mesta.
 • U slučaju da je tašna veća, stavlja se na stolicu iza, a ako je veoma velika, spušta se na pod pored stolice.
 • Nakon sedanja, stolica se povuče bez buke i škripanja po podu.
 • Dok sedimo za stolom, stolicu dovoljno primaknemo, ni suviše blizu da nam bude neudobno, ni suviše daleko.
 • Uvek treba paziti da ne smetamo onom ko sedi do nas.
 • Laktove treba držati uz telo, nikada raširene.
 • Nad stolom se ruke drže samo do članaka, a lice uvek treba da bude u visini ivice stola.
 • Muškarac u društvu dame prvo njoj pomaže da se raskomodi, zatim da se smesti, a tek onda se i sam smešta.
 • Konobara poziva isključivo muškarac.
 • Nikako bučno i mašući rukama već diskretno.
 • Komunikaciju sa uslužnim osobljem, takođe, obavlja muškarac.
 • Pre porudžbine konsultuje se sa damom u vezi sa porudžbinom.
 • Ukoliko konobar napravi propust, muškarac treba dami da sipa piće.