U ovom tekstu ćemo vas upoznati sa svim stavkama na koje morate obratiti pažnju pri izboru programa za fiskalne kase kako biste iz njega izvukli maksimum.

Koje karakteristike mora imati program za fiskalne kase i na šta trebamo obratiti pažnju

Šta treba da znate pre nego što izaberete program za fiskalne kase?

Postoje određene tehničke i funkcionalne karakteristike definisane Zakonom o fiskalizaciji koje fiskalna kasa mora zadovoljiti.

U  Informatoru o radu Poreske uprave Srbije  stoji sledeće.

Fiskalna kasa mora da:

 1. ima svoj program (softver) koji je zaštićen od izmena ili brisanja, a koji koristi standardne funkcije za evidentiranje prometa dobara i usluga, upravljanje radom štampača, ekrana i upisom podataka u fiskalnu memoriju;
 2. omogući štampanje fiskalnog loga isključivo na fiskalnim dokumentima;
 3. obezbedi očitavanje evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama (dan, mesec, godina, sat i minut);
 4. obezbedi štampanje evidentiranih podataka iz fiskalne i operativne memorije zadavanjem komandi preko tastature;
 5. obezbedi čuvanje evidentiranih podataka u fiskalnoj memoriji i štampanje na kontrolnoj traci;
 6. obezbedi evidentiranje prometa na fiskalnom isečku fiskalne kase;
 7. obezbedi evidentiranje vrednosti dobara, odnosno usluga u dinarima zaokruživanjem na drugu decimalu;
 8. obezbedi mogućnost testiranja radi provere ispravnosti fiskalne kase i fiskalne memorije, kao i funkcije koje su u vezi sa njima;
 9. obezbedi mogućnost da se svaka započeta, a prekinuta operacija (prekid napajanja, kvar štampača, kvar dela uređaja i sl.), posle otklanjanja uzroka prekida nastavi, osim kada se radi o kvaru procesora ili memorije;
 10. obezbedi operativnu memoriju u koju se unosi baza podataka;
 11. omogući fizičku zaštitu nepovredivosti podataka koji se čuvaju u fiskalnoj memoriji;
 12. obezbedi da se fiskalna kasa ne može koristiti ako je neki od funkcionalnih delova neispravan, nedostaje ili ne ispunjava uslove u pogledu funkcionalnih i tehničkih zahteva;
 13. omogući unošenje u fiskalnu memoriju datuma i vremena stavljanja fiskalne kase u eksploataciju i da unošenje datuma i vremena ima logičku kontrolu (datum i vreme ne mogu biti stariji od datuma i vremena uvođenja fiskalne kase u eksploataciju, novi datum i vreme ne mogu biti stariji od datuma i vremena za koje je već urađen dnevni izveštaj i sl.);
 14. omogući kupcu dobra, odnosno korisniku usluge vizuelno praćenje evidentiranja podataka, uz istovremeno vizuelno praćenje evidentiranja podataka od strane lica koje unosi podatke;
 15. onemogući storniranje evidentiranog prometa za koji je izdat fiskalni račun
 16. onemogući dalji unos podataka ako se istovremeno ne može vršiti štampanje podataka na fiskalnom
  računu i kontrolnoj traci;
 17. onemogući brisanje podataka o evidentiranom prometu iz operativne memorije bez skidanja plombe od momenta formiranja prvog fiskalnog računa u tekućem periodu do momenta formiranja dnevnog izveštaja za tekući period;
 18. omogući brisanje podataka o evidentiranom prometu iz operativne memorije bez skidanja plombe od momenta izrade dnevnog izveštaja za prethodni period do momenta početka narednog perioda ili momenta formiranja prvog fiskalnog računa u narednom periodu;
 19. omogući automatski upis podataka u fiskalnu memoriju;
 20. onemogući brisanje ili zamenu podataka o već programiranim dobrima ili uslugama u bazi podataka fiskalne kase, osim cene jedinice mere, od momenta formiranja prvog fiskalnog računa u tekućem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekući period;
 21. onemogući promenu specifikacije poreskih stopa od momenta formiranja prvog fiskalnog računa u tekućem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekući period;
 22. onemogući promenu datuma od momenta formiranja prvog fiskalnog računa u tekućem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekući period;
 23. onemogući promenu realnog vremena od momenta formiranja prvog fiskalnog računa u tekućem periodu do momenta izrade dnevnog izveštaja za tekući period;
 24. omogući promenu zimskog u letnje računanje vremena i obrnuto, bez skidanja plombe, i to od momenta izrade dnevnog izveštaja za prethodni period do momenta početka narednog perioda ili momenta formiranja prvog fiskalnog računa u narednom periodu;
 25. obezbedi štampanje baze podataka fiskalne kase;
 26. onemogući štampanje fiskalnih dokumenata pre stavljanja fiskalne kase u upotrebu;
 27. onemogući štampanje nefiskalnih dokumenata koji sadrže podatke iz fiskalnih dokumenata;
 28. obezbedi specifikaciju devet poreskih stopa (označenih ćiriličnim slovima “A”, “G”, “D”, “Đ”, “E”, “Ž”, “I”, “J”, “K”);
 29. omogući grupisanje, sumiranje i iskazivanje podataka o evidentiranom prometu dobara i usluga prema oznakama poreskih stopa;
 30. onemogući brisanje brojača, i to: rednog broja fiskalnog računa, rednog broja dnevnog izveštaja, rednog broja, datuma i vremena promena poreskih stopa, rednog broja, datuma, vremena i tipova reseta;
 31. ima sklop (senzor) koji u nedostatku trake za štampanje fiskalnog računa ili kontrolne trake, automatski onemogućava dalje evidentiranje ostvarenog prometa, odnosno rad fiskalne kase;
 32. onemogući dalje evidentiranje prometa kada se popuni kapacitet fiskalne memorije fiskalne kase;
 33. onemogući dalji rad fiskalne kase, ako je fiskalna memorija neispravna;
 34. obezbedi da uređaj za štampanje podataka obezbedi otisak na kontrolnoj traci koji omogućava čitanje podataka u trajanju od najmanje tri godine od dana štampanja;
 35. omogući istovremeno štampanje alfanumeričkih znakova na fiskalnim dokumentima i kontrolnoj traci na srpskom jeziku;
 36. obezbedi štampanje svakog storniranja evidentiranog prometa na fiskalnom računu i na kontrolnoj traci fiskalne kase.

Dodatna oprema za fiskalne kase

Fiskalna kasa mora imati terminal za daljinsko očitavanje svih formiranih dnevnih izveštaja iz fiskalne kase za dati period.

Ovo ne vredi za fiskalne kase preko koje se vrši evidentiranje prometa na tezgama i fiskalne kase preko koje se vrši evidentiranje prometa u okviru obavljanja delatnosti koja zahteva čestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga.

Zakonom o elektronskoj fiskalizaciji poreski obveznik može kasu povezati s računarom sa programom za fiskalnu kasu za koju je izdato uverenje za njeno stavljanje na tržište što omogućava izdavanje komandi kasi preko njenog definisanog interfejsa.

Fiskalna kasa može imati i drugu dodatnu opremu, kao što su: čitač bar kodova, vaga, štampač itd.

Priključivanje dodatne opreme može se izvršiti samo preko postojećeg interfejsa kase.

Kako izabrati kvalitetan program za fiskalne kase?

Kvaliteta je ključna stvar pri odabiru programa za fiskalnu kasu. Proverite reference programa koji želite da kupite.

 •  Koliko su zadovoljni drugi kupci?
 •  Da li je program koji ste odabrali dugo prisutan na tržištu?
 •  Da li kompanija koja prodaje program ima dovoljno iskustva u IT sektoru?

Ovo su ključna pitanja na koja morate potražiti odgovore kada je u pitanju kvalitet proizvoda koji nameravate da kupite.

Raspitajte se o dugoročnom razvoju programa za fiskalne kase

Pre nego što kupite program za fiskalne kase budite sigurni da je isti u mogućnosti da raste zajedno sa vašom kompanijom i vašim poslovanjem, odnosno da je u stanju da se dalje razvija.

Ako mislite da to nije slučaj, lako bi se moglo dogoditi da vam za kratko vreme zatreba novi program koji podržava novine vezane za kasu.

Dostupnost, brzina i troškovi podrške programa za fiskalne kase

Prva i neizbežna stavka koju treba uzeti u obzir prilikom izbora programa za fiskalnu kasu je podrška.

Podrška bi morala biti dostupna u svako doba, uključujući i kasne večeri, a posebno vikendima i praznicima.

Ugostitelji tada imaju najveći broj gostiju u objektu i obično u to vreme im je potrebna podrška ili neka informacija vezana za program fiskalne kase.

Pre kupovine ili iznajmljivanja programa obavezno proverite kod dobavljača da li je podrška uključena u cenu programa.

Ako podrška nije uključena, svakako se raspitajte o njenim cenama. Dobra i pre svega, uvek dostupna podrška, osnova je za brži rad i uspešno poslovanje.

Koja je cena programa za fiskalne kase?

Pre nego što se odlučite za program za fiskalne kase, dogovorite konačnu cenu sa prodavačem.

Na tržištu se mogu dobiti relativno jeftini programi koji na kraju, kad se saberu svi troškovi ispadnu skupi.

Budite sigurni da se konačna cena programa za vaše poslovanje zaista isplati. Više informacija o cenama programa za fiskalne kase.

Postoje programi, kao što je POS Sector, koji se mogu iznajmiti mesečno po određenoj ceni.

Ovo je idealno rešenje za one koji ne mogu izdvojiti određenu svotu novca odjednom, posebno za sezonske radnike, ili za one koji su neodlučni u svoj izbor programa i žele ga prvo isprobati u svom objektu.

Prilikom plaćanja mesečnog najma vodite računa da niste vezani ugovorom, tako da možete otkazati mesečni najam kad god želite.

Kako vam mi možemo pomoći?

Lunacom d.o.o. bavi se IT razvojem specijalizovanih softverskih rešenja u oblasti hotelijerstva, ugostiteljstva i trgovine.

Usluga koju pružamo uključuje fiskalizaciju, POS opremu, implementaciju, tehničku podršku, uslugu i savetovanje u oblastima poslovanja.

 • POS Sector program je kompletno rešenje za e-fiskalizaciju, ali i za vođenje poslovanja.

Procesor fiskalnih računa (L-PFR) je u sklopu softvera, tako da vam uz POS Sector za rad u novoj fiskalizaciji treba još samo Windows računar, čitač kartica i bilo koji štampač.

To znači da s programom POS Sector korisnik dobiva 2 u 1 kompletno rešenje za vođenje poslovanja + program za elektronsku fiskalizaciju i to 3 meseca besplatno.

 • Korišćenjem POS Sectora ne treba da plaćate dva različita softvera za funkcionisanje e-fiskalizacije i vođenje poslovanja, ne treba da kupujete lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR), kao ni da plaćate njegovo mesečno održavanje.

Troškovi koje ćete korišćenjem POS Sectora izbeći su:

 • Nabavka zasebnog L-PFR cca. 10 000 – 14 000 RSD (80 – 120 Evra) jednokratno za svaku kasu
 • Najam zasebnog softvera za rad L-PFR cca. 3 000 – 3 500 RSD (25 – 30 Evra) mesečno za svaku kasu
 • Najam zasebnog softvera za vođenje poslovanja cca. 3 000 – 6 000 RSD (25 – 50 Evra) mesečno
 • Nabavka posebnog štampača koji u sebi ima L-PFR i čitač kartica cca. 12 000 – 24 000 RSD (100 – 200 Evra)

POS Sector je jedini program na tržištu Srbije koji vam nudi da izbegnete sve gore navedene troškove, ali da u isto vreme imate najkvalitetnije rešenje za vaše poslovanje.

Pozovite nas na broj 011 441 9070 ili popunite formu ispod i dobićete besplatno korišćenje POS Sectora 3 meseca.

POS Sector nudi 3 verzije programa za fiskalne kase. U zavisnosti od veličine vašeg objekta i vaših potreba, možete odabrati verziju koja vam najbolje odgovara.

 1. POS Sector Lite je prilagođen za male obrte i barove,
 2. POS Sector Standard za objekte sa lagerom
 3. POS Sector Professional za rad s tabletima i ekranima u kuhinji.

Kao kompanija koja stalno poboljšava svoju poziciju na tržištu prateći trendove u razvoju IT tehnologije, uvek smo tu za vas i naše poslovne partnere koji sa nama svakodnevno imaju uspešnu saradnju.

Za dodatne informacije i pomoć pri izboru programa za fiskalnu kasu slobodno nas kontaktirajte.

DODATAK : Pravilnici o elektronskoj fiskalizaciji i onlajn fiskalnim kasama objavljeni u Službenom glasniku RS, broj 31/21 od 31. marta 2021. godine.