PFR izvršava analizu podataka o prometu, edituje podatke u fiskalni račun, generiše elektronski potpis, prosleđuje fiskalni račun u ESIR, čuva podatke o prometima i prenosi fiskalne podatke u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave.

Njegova upotreba mora da bude odobrena od strane Poreske uprave.

Kako bi što bolje razumeli način na koji funkcioniše, potrebno je upoznati se sa osnovnim definicijama ostalih elemenata s kojima je njegov rad usko vezan:

 1. Elektronski fiskalni uređaj (EFU) je hardversko ili softversko rešenje čija je osnovna svrha izdavanje fiskalnog računa i prenos podataka sa fiskalnog računa u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave. Sastoji se od jednog Procesora fiskalnih računa, jednog ili više Elektronskih sistema za izdavanje računa i Bezbednosnog elementa.
 2. Sistem za upravljanje fiskalizacijom (SUF) je softverska aplikacija Poreske uprave koja preuzima sve podatake iz Procesora fiskalnih računa kako bi određene delove tih podataka dala na uvid ovlašćenim korisnicima. Na taj način upravlja Procesorom fiskalnih računa svakog obveznika e-fiskalizacije te kreira analize i izveštaje.
 3. Elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR) je hardverski ili softverski element u koji obveznik fiskalizacije unosi podatke o prometu i iz kojeg se izdaje fiskalni račun. Njegova upotreba mora da bude odobrena u Poreskoj upravi.
 4. Bezbednosni element (BE) je softverski ili hardverski element koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije, koga koristi procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi sprečila neovlašćeno korišćenje podataka.

Kakav može biti procesor fiskalnih računa?

Procesor fiskalnih računa prema konstrukciji može biti hardverski i/ili softverski.

Prema lokaciji može biti lokalni (ako se nalazi na tačnoj lokaciji gde se računi i izdaju) ili virtualni (ako se nalazi u mreži Poreske uprave).

Koje su njegove osnovne funkcije?

PFR ne može da funkcioniše ako nije u vezi sa Bezbednosnim elementom, a njegove osnovne funkcije su:

 • Prima podatke o transakcijama iz ESIR-a
 • Analizira podatke o transakcijama i fiskalizuje podatke
 • Izračunava iznos poreza na osnovu podataka o evidentiranim dobrima odnosno uslugama koje dobija iz ESIR-a
 • Sadrži ažuran sat i kalendar
 • Fiskalizuje račun u komunikaciji sa Bezbednosnim elementom
 • Prosleđuje fiskalni račun u ESIR
 • Čuva podatke o transakcijama i fiskalne podatke u internoj memoriji sve do bezbednog prenosa u SUF
 • Prenosi fiskalne podatke u SUF i prima naredbe iz SUF-a

Virtualni procesor fiskalnih računa (V-PFR)

Virtualni procesor fiskalnih računa je besplatan softver za korišćenje povezan na Sistem za upravljanje fiskalizacijom.

Za održavanje V-PFR-a zadužena je Poreska uprava. Računi mogu da se izdaju samo ako je internet konekcija dostupna.

Obveznik fiskalizacije ima mogućnost da koristi V-PFR samostalno isključivo u onlajn prodaji, dok u maloprodaji u poslovnom objektu može da koristi V-PFR uz obavezu da ima minimalno jedan L-PFR po prodajnom objektu.

Za V-PFR Bezbednosni element se dobija u vidu fajla preko portala Poreske uprave ePorezi i koji je jedinstven za svaki V-PFR.

Razlika između lokalnog i virtuelnog procesora fiskalnih računa je u tome što se lokalni nalazi konkretno u poslovnom prostoru obveznika fiskalizacije i omogućava izdavanje fiskalnih računa i u oflajn režimu u slučaju privremenog ili trajnog prekida Internet konekcije.

Svaka delatnost u sistemu e-fiskalizacije osim onlajn trgovine (Web shopa) moraće da ima bar jedan Lokalni procesor fiskalnih računa.

Kako funkcioniše rad virtualnog procesora fiskalnih računa?

 • Radi u skladu sa svim javnim komunikacionim protokolima
 • V-PFR je javno dostupan na jedinstvenoj internet adresi svim poreskim obveznicima koji poseduju validan digitalni sertifikat
 • U slučaju nedostupnosti jednog V-PFR-a transakcije sa elektronskog sistema za izdavanje računa se prosleđuju drugom aktivnom V-PFR-u
 • Račun iz ESIR-a pretvara u fiskalni račun
 • Izračunava poreze na osnovu poreskih stopa koje dolaze iz ESIR-a uz svaki artikal
 • Ima svoj ažuran sat i kalendar
 • ESIR vaća svoje vreme i datum i izračunate totale po poreskim stopama
 • Komunicira i prima komande iz SUF-a
 • Šalje fiskalne račune u SUF u približno realnom vremenu
 • SUF podržava više od jednog VPFR-a koji mogu biti instalirani na različitim lokacijama

Lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR)

Lokalni procesor fiskalnih računa se nalazi na poslovnoj lokaciji obveznika fiskalizacije.

Omogućava izdavanje fiskalnih računa u oflajn režimu u slučaju privremenog ili trajnog prekida Internet konekcije.

U oflajn režimu fiskalni računi se spremaju lokalno na računar/fiskalnu kasu i u momentu uspostavljanja internet konekcije  se šalju u Poresku upravu. 

Ukoliko u poslovnom prostoru nema internet konekcije, sačuvani fiskalni računi se eksportuju na SD/USB memorijsku karticu koju je potrebno u roku 5 dana povezati na računar koji ima internet konekciju i preko web portala poreske uprave poslati račune sa memorijske kartice u Poresku upravu.

Dakle, lokalni procesor omogućava rad bez internet konekcije u vašem poslovnom prostoru, ali je s internetom puno lakše s obzirom da fiskalni računi automatski budu poslati na server Poreske uprave.

L-PFR mora da komunicira sa Elektronskim sistemom za izdavanje računa, Sistemom za upravljanje fiskalizacijom i Bezbednosnim elementom.

Kako funkcioniše rad lokalnog procesora fiskalnih računa?

 • Radi u skladu sa svim javnim komunikacionim protokolima
 • Može biti hardver i/ili softver
 • Može da bude integrisan u ESIR (fiskalnu kasu) ili da bude zaseban eksterni uređaj koji sa spaja s ESIR-om
 • Račun iz ESIR-a pretvara u fiskalni račun
 • Izračunava poreze na osnovu poreskih stopa koje dolaze iz ESIR-a uz svaki artikal
 • Ima svoj ažuran sat i kalendar
 • ESIR vraća svoje vreme i datum i izračunate totale po poreskim stopama
 • Komunicira sa Bezbednosnim elementom Komunicira i prima komande od SUF-a
 • Šalje fiskalne račune u SUF u približno realnom vremenu ili ih čuva u svojoj internoj memoriji sve dok ih na bezbedan način ne prenese na SUF
 • Ne može da funkcioniše ako nije u vezi sa Bezbednosnim elementom
 • Limitatori koje kontroliše SUF omogućavaju da L-PFR ne čuva račune u svojoj internoj memoriji duže nego što je zaista neophodno
 • L-PFR mora da ima dovoljno kapaciteta da zadrži sve podatke u šifrovanom obliku dok se ne prenesu na bezbedan način u SUF
 • Početna L-PFR konfiguracija može da se izvrši putem datoteke ili Internet veze
 • L-PFR obrađuje sve naredbe primljene od SUF-a uzastopnim redosledom. Naredbe mogu da uključuju sinhronizaciju vremena i ažiuriranje poreskih stopa
 • L-PFR šalje uskladištene podatke u SUF kada god je dostupna internet konekcija
 • L-PFR mora da generiše fiskalni račun koristeći Bezbednosni element čak i ako nije dostupna internet konekcija za prenos podataka
 • L-PFR mora da podrži interfejs za preuzimanje fiskalnih podataka od strane poreskog službenika
 • L-PFR mora da ima vizuelnu identifikaciju preko displeja ili neku drugu korisničku indikaciju trenutnog stanja L-PFR-a za operatera

Kako se izvršava iščitavanje fiskalnih računa pomoću L-PFR-a?

Iščitavanje fiskalnih računa pomoću L-PFR-a moguće je na dva načina:

 • Internet iščitavanje je proces prenosa podataka u SUF pomoću dostupne internet konekcije.

To je najčešći način iščitavanja za bilo koji Elektronski fiskalni uređaj koji sadrži Lokalni procesor fiskalnih računa.

L-PFR proverava da li je SUF dostupan preko internet mreže. Ako jeste, autentifikuje se na SUF pomoću digitalnog sertifikata i započinje slanje iščitavanjem podataka.

 • Lokalno iščitavanje koriste uređaji koji nemaju mogućnost povezivanja na Internet zbog tehničkih razloga ili ograničene infrastrukture, a pokreće ga poreski inspektor ili obveznik fiskalizacije.

Iščitavanje se generiše unošenjem memorijske kartice ili USB memorijskog stika u L-PFR kako bi se kopirali kriptovani, neposlati fiskalni računi koji će naposletku da se prenesu putem posebnog portala Poreske uprave u SUF.

Korišćenjem programa POS Sector ne treba da kupujete Lokalni procesor fiskalnih računa, a samim tim ni da plaćate njegovo mesečno održavanje.

L-PFR je integrisan u sam program što u startu donosi uštedu od:

 • Nabavka zasebnog L-PFR-a cca. 10 000 – 14 000 RSD (80 – 120 Evra) jednokratno za svaku kasu
 • Najam zasebnog programa za rad L-PFR-a cca. 3 000 – 3 500 RSD (25 – 30 Evra) mesečno za svaku kasu
 • Najam zasebnog programa za vođenje poslovanja cca. 3 000 – 6 000 RSD (25 – 50 Evra) mesečno
 • Nabavka posebnog štampača koji u sebi ima L-PFR i čitač kartica cca. 12 000 – 24 000 RSD (100 – 200 Evra)

U toku je poklon akcija 3 meseca besplatnog korišćenja POS Sectora za nove korisnike.

Usluga instalacije programa i podešavanja fiskalizacije je besplatna što znači da prva 3 meseca možete raditi apsolutno bez ikakvih troškova.

Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte svakim danom 0-24 na broj telefona 011 441 9070

ili popunite kontaktnu formu ispod i mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

E-fiskalizacija Srbija 2022 – zakonske odredbe

Popis svih objavljenih zakonskih odredbi vezanih za e-fiskalizaciju:

Zakon o fiskalizaciji

Tehnički vodič

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi

Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja