Odgovore na ova i druga česta pitanja donosimo u nastavku.

Novi zakon o fiskalizaciji 2022

Kako se fiskalizovati opisano je u Novom zakonu o elektronskoj fiskalizaciji u Srbiji koji počinje sa primenom 30.04.2022.

Zakon nalaže da se u momentu prometa na malo svaki račun fiskalizuje i da se u realnom vremenu putem Interneta izvrši prenos podataka u sistem Poreske uprave (PU).

Kao rezultat toga, Poreska uprava će imati bolji uvid u sprovođenje zakonom određenih obaveza prema državi i efikasnije će da kontroliše naplatu poreza.

Primenom novog zakona, od aprila sledeće godine obveznik fiskalizacije primetiće mnoge promene u evidentiranju prometa robe i usluga.

Uvodi se i nova terminologija: pojam fiskalni isečak zamenio je pojam fiskalni račun, a pojam fiskalna kasa – Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU).

Šta je elektronska fiskalizacija?

Elektronska fiskalizacija je način evidentiranja robe i usluga koje se izvršava putem Elektronskih Fiskalnih Uređaja.

Primenom elektronske fiskalizacije svaki račun će biti evidentiran u serveru Poreske uprave Republike Srbije. Takođe, omogućava i izdavanje fiskalnih računa u oflajn režimu na potpuno proveren i bezbedan način.

Osim što će elektronska fiskalizacija uticati na smanjenje Sive ekonomije, ona će i preduzetnicima koji će biti u obavezi da izdaju fiskalne račune doneti bolji uvid u poslovanje.

Oni će imati bolju preglednost prodaje i lakšu i tačniju analizu poslovnih izveštaja.

Šta je predmet elektronske fiskalizacije?

Predmet elektronske fiskalizacije je promet robe i usluga na malo fizičkim licima i svaki promet robe i usluga u maloprodajnim objektima, uključujući i onaj koji je izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata.

Prometi ne zavise od toga ko je kupac/korisnik proizvoda ili usluga.

Nove fiskalne kase 2022

Nove fiskalne kase su Elektronski Fiskalni Uređaji koji štampaju fiskalne račune i komuniciraju sa serverom Poreske uprave.

To im omogućava hardversko i/ili softversko rešenje koje mora da odobri Poreska uprava. Nužno će biti da imaju stalnu Internet vezu.

Elektronski Fiskalni Uređaj sastoji se od Procesora Fiskalnih Računa (PFR), jednog ili više Elektronskih Sistema Za Izdavanje Računa (ESIR) i Bezbednosnog Elementa (BE) izdatog od strane Poreske uprave.

Poreski obveznik je dužan da do 30.04.2022. godine obezbedi nesmetan rad najmanje jednog Elektronskog Fiskalnog Uređaja u svakom svom poslovnom prostoru odnosno minimalno onoliko EFU koliko i ima poslovnih prostora.

U tranzicionom periodu koji će trajati dva meseca, od 01.11.2021. do 01.01.2022. oba sistema fiskalizacije mogu funkcionisati paralelno.

Ne sme se dogoditi da u jednom prostoru rade oba sistema, ali se može dogoditi da poreski obveznik u više različitih objekata koristi različit sistem dok se vremenom ne prebaci na novi.

Odobrene vrste elektronske fiskalne kase

Poreski obveznici imaju pravo da odaberu:

 1. Elektronski Fiskalni Uređaj koji koristi Lokalni Procesor Fiskalnih Računa koji mu omogućava da izda fiskalni račun čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida Internet veze; i / ili
 2. Elektronski Fiskalni Uređaj koji koristi Virtualni Procesor Fiskalnih Računa u Sistemu Upravljanja Fiskalizacijom (SUF) i koji omogućava izdavanje računa isključivo putem stalne Internet veze u realnom vremenu.

Prekid Internet veze 

Ako dođe do prekida Internet veze i ona u određenom momentu nije dostupna, obveza poreskog obveznika je da dostavi Poreskoj upravi podatke o izdatim računima odmah po uspostavljanju Internet veze, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog fiskalnog računa.

Šta je Bezbednosni Element?

Bezbednosni Element je hardverski i/ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat poreskog obveznika koji sprečava neovlašćenu uporabu podataka koji se prenose u Poresku upravu.

Svaki poslovni prostor moraće da sadrži minimalno jedan Lokalni Procesor Fiskalnih Računa koji je zadužen za izdavanje fiskalnih računa i u oflajn režimu i jedan Bezbednosni Element.

U skladu sa zakonom, poreski obveznici će izabrati između dva modela dozvoljenog Bezbednosnog Elementa: jedan u formatu klasične kreditne ili SIM kartice, a drugi u formatu fajla.

Ne morate da stvarate rezervne zalihe ili da se brinete o tome šta će se desiti ukoliko oštetite BE. Zamena će biti omogućena u svakom trenutku.

Možete aplicirati za dobivanje BE od 01.11.2021. Proces od zahteva do izdavanja u normalnim uvetima traje svega 24h.

Šta je neophodno da se uradi pre početka elektronske fiskalizacije

Poreski obveznik dužan je da pre početka primene elektronske fiskalizacije u Srbiji elektronskim putem PU dostavi informacije o poslovnim prostorima u kojima će da koristi EFU.

Važno je da znate, ukoliko imate više poslovnih prostora za svaki treba da dostavite podatke posebno.

Kafići, restorani i ostali ugostiteljski objekti – kako se fiskalizovati?

Kako bi se fiskalizovali i uopšte došli do faze da izdate fiskalni račun koji će u realnom vremenu putem Interneta biti dostavljen PU, savetujemo vam da se za upravljanje fiskalizacijom pripremite na sledeći način:

 • Registrujte se i izvršite unos podataka o poslovnim objektima.

Proces registracije započinje 01.10.2021. u Poreskoj upravi i preduvet je za naredni korak u tzv. tranzicionom periodu koji započinje 01.11.2021. i traje do početka iduće godine.

 • Pošaljite zahtev Poreskoj upravi za dobivanje Bezbednosnog Elementa šta će biti omogućeno od 01.11.2021.

Prilikom aplikacije za BE savetujemo vam da se prvo opredelite za tip Elektronskog Fiskalnog Uređaja.

 • Defiskalizacija se neće više sprovoditi u prisutsvu poreskog inspektora i poreskog obveznika uz obvezno pečačenje kase.

Jednostavno, isključivanjem kase iz sistema i uključivanjem novog EFU sa tog prodajnog mesta te komunikacijom Bezbednosnog Elementa sa serverom Poreske uprave, automatski će se preći na novi sistem i stara kasa će se smatrati defiskalizovanom.

 • Nakon što poreski obveznik preuzme BE, ubacuje ga u uređaj i uspostavlja se automatska veza s PU, čime se završava proces E-fiskalizacije.
 • Nabavite kvalitetnu Internet konekciju u vašem poslovnom prostoru
 • Jasno odredite kakav program za ugostiteljstvo je potreban za vođenje vašeg objekata.

Razmislite je li vam potrebno da vodite skladište i normative, da imate dnevne i periodične izvještaje i analize, da li vaše osoblje može da brže i efikasnije radi koristeći tablete i slično.

 • Pobrinite se za nabavku novog Elektronskog Fiskalnog Uređaja ili modifikaciju već postojećeg.
 • Obezbedite najmanje jedan Elektronski Fiskalni Uređaj za svaki vaš poslovni prostor.
 • Odaberite fiskalnu kasu koja vam omogućuje jednostavan i brz rad. 

Ukoliko vam se ovaj proces čini komplikovan, nemojte se brinuti. Možete pratiti naše upute ili nas kontaktirati na broj 011 441 9070.

Besplatno ćemo vas provesti kroz postupak fiskalizacije i dati vam sve potrebne informacije da bi ste se uspešno fiskalizovali. S nama će to biti brzo i jednostavno!

Šta odlazi u istoriju?

 • Dupla traka
 • Gprs prenos podataka
 • Fiskalni štampač (sad postaje samo štampač)
 • Fiskalni modul
 • Obvezan godišnji pregled i servis
 • Blombiranje fiskalne kase – stari način provedbe defiskalizacije
 • NI obrazac

Program za ugostiteljstvo – POS Sector

Program koji upravlja fiskalnom kasom neće biti samo zakonska obaveza.

On postaje vaš partner koji može da vam pojednostavi ili zakomplikuje posao.

Vaše poslovanje zavisiće od njegove preciznosti i kvaliteta. Pre nego se odlučite, pokušajte da odgovorite na sledeća jako bitna pitanja: 

Ima li kompanija koja stoji iza programa dovoljno znanja o pravilima elektronske fiskalizacije?

Kako funkcioniše korisnička podrška?

Postoji li ugovorna obaveza?

Koja je cena korišćenja i postoje li skriveni troškovi?

Kako bi vam predstavili POS Sector – program za fiskalne kase, i sami ćemo odgovoriti na njih.

Tim koji stoji iza POS Sectora prvi put se susreo sa primenom i upravljanjem fiskalizacijom u ugostiteljskim objektima pre 15 godina.

U tih 15 godina uspešno smo realizovali elektronsku fiskalizaciju u preko 20 država sveta, sa različitim zakonskim pravilima i odredbama.

Kao rezultat toga danas je POS Sector usavršen program koji koristi preko 4000 zadovoljnih korisnika. 

Pobrinuli smo se da se naši korisnici osećaju sigurno. POS Sector korisnička podrška dostupna vam je 24/7 kako bi u svakom momentu mogla reagovati ukoliko bude potrebno.

Korisnik POS Sectora nema nikakvu ugovoru obvezu što znači ukoliko iz nekog razloga želi prestati koristi program, to može uraditi kad god odluči.

 • POS Sector program je kompletno rešenje za e-fiskalizaciju, ali i za vođenje poslovanja.

Procesor fiskalnih računa (L-PFR) je u sklopu softvera, tako da vam uz POS Sector za rad u novoj fiskalizaciji treba još samo Windows računar, čitač kartica i bilo koji štampač.

To znači da s programom POS Sector korisnik dobiva 2 u 1 kompletno rešenje za vođenje poslovanja + program za elektronsku fiskalizaciju i to 3 meseca besplatno.

 • Korišćenjem POS Sectora ne treba da plaćate dva različita softvera za funkcionisanje e-fiskalizacije i vođenje poslovanja, ne treba da kupujete lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR), kao ni da plaćate njegovo mesečno održavanje.

Troškovi koje možete da izbegnete su:

 • Nabavka zasebnog L-PFR cca. 10 000 – 14 000 RSD (80 – 120 Evra) jednokratno za svaku kasu
 • Najam zasebnog softvera za rad L-PFR cca. 3 000 – 3 500 RSD (25 – 30 Evra) mesečno za svaku kasu
 • Najam zasebnog softvera za vođenje poslovanja cca. 3 000 – 6 000 RSD (25 – 50 Evra) mesečno
 • Nabavka posebnog štampača koji u sebi ima L-PFR i čitač kartica cca. 12 000 – 24 000 RSD (100 – 200 Evra)

POS Sector je jedini program na tržištu Srbije koji vam nudi da izbegnete sve gore navedene troškove, ali da u isto vreme imate najkvalitetnije rešenje za vaše poslovanje.

Pozovite nas na broj 011 441 9070 ili popunite formu ispod i dobićete besplatno korišćenje POS Sectora 3 meseca.

Hoće li država finansirati troškove fiskalizacije?

Dobra vest za poreskog obveznika je da će država snositi deo troška subvencijom koja se deli po linearnom principu, direktno poreskom obvezniku pre kupovine samog EFU.

Subvencija iznosi 100 Evra po poslovnom prostoru i još 100 Evra po svakom Elektronskom Fiskalnom Uređaju.

Privrednici koji nisu u sistemu PDV – a dobiće dodatnih 20 odsto subvencija.

Za dobijanje subvencije prijava počinje od 15. oktrobra 2021. do kraja januara 2022. preko sajta PU.

Usklađivanje zakona o novoj fiskalizaciji do kraja 2021. godine

Do 30.04.2022. poreski obveznici trebaju da usklade svoje poslovanje prema novom zakonu: da nabave elektronsku fiskalnu kasuprijave poslovne prostore u kojima će da je koriste i pobrinu se za kvalitetnu Internet konekciju.

Po našem iskustvu, inspekcijski nadzor može da očekujete čim provedba zakona otpočne.

Ako ste i vi poreski obveznik i ako ćete svakako morati da sprovedete novi zakon, savetujemo vam da se pripremite na vreme i već sad krenete u postupak fiskalizacije.

Kazne za propuste u zakonu su zaista stroge:

Privremena zabrana obavljanja delatnosti ukoliko se ne ispoštuje predmet fiskalizacije i u određenom zadanom roku ne otkloni povreda:

 • U trajanju do 15 dana ukoliko se određena nepravilnost utvrdi prvi put;
 • U trajanju do 90 dana ukoliko se nepravilnost utvrdi drugi put;
 • U trajanju od jedne godine ukoliko se nepravilnost utvrdi i treći put.

Novčane kazne predviđene za neizdavanje fiskalnog računa i elektronske fakture su:

 • Za poreskog obveznika preduzetnika novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.
 • Za pravna lica odnosno veće kompanije u iznosu od 200.000 do 2.000.000 dinara.
 • Za odgovorno lice iznosi od 50.000 do 150.000 dinara

Ko je obaveznik elektronske fiskalizacije?

Delatnosti koje će u 2022. godini morati da evidentiraju promet koristeći EFU su:

 • Frizerski saloni
 • Kozmetički saloni
 • Kladionice
 • Muzeji
 • Sportski centri
 • Fotografske usluge
 • Usluge održavanja i popravke motornih vozila
 • Usluge održavanja objekta i okoline
 • Usluge popravke računara, kućnih aparata, nameštaja i sl.
 • Usluge hemijskog čišćenja
 • Frizerski i kozmetički saloni
 • Građevinske usluge

Uključene su i mnogobrojne druge delatnosti koje do sada nisu bile obveznik fiskalizacije. Kompletan popis pogledajte ovde.

Ko nije obaveznik elektronske fiskalizacije?

Slanje fiskalnih računa preko EFU nije obaveza ovih delatnosti:

 • Prodavači sopstvenih poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima i drugim mestima u skladu sa posebnim propisima;
 • Obveznici fiskalizacije koji naknadu od prodaje dobra i usluga fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa po obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).
 • Prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri;
 • 49.31 Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika;
 • 49.32 Taksi prevoz;
 • 52.21 Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju;
 • 53.10 Poštanske aktivnosti javnog servisa;
 • 61 Telekomunikacije;
 • 64 Finansijske usluge, osim osiguranja i penzijskih fondova;
 • 65 Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi, osim obaveznog socijalnog osiguranja;
 • 66 Pomoćne delatnosti u pružanju finansijskih usluga i osiguranju;
 • 69.10 Pravni poslovi izuzev aktivnosti javnih beležnika i izvršitelja;
 • 75.00 Veterinarske delatnosti – Primarna terenska zdravstvena zaštita životinja, poslovi iz Programa mera zdravstvene zaštite životinja, poslovi dezinfekcije i deratizacije u objektima u kojima se drže i uzgajaju životinje i aktivnosti na sprečavanju pojavljivanja, širenja i suzbijanja zaraznih bolesti životinja;
 • 84.30 Obvezno socijalno osiguranje;
 • 85 Obrazovanje, osim delatnosti iz grane 85.5 – Ostalo obrazovanje;
 • 86 Zdravstvene delatnosti – zdravstvene usluge koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
 • 87 Socijalna zaštita sa smeštajem;
 • 88 Socijalna zaštita bez smeštaja;
 • 94.91 Delatnost verskih organizacija.

Šta je fiskalni račun?

Fiskalni račun je potvrda da su pojedinačno ostvareni promet na malo i primljeni avans za budući promet na malo evidentirani u Elektronskom Fiskalnom Uređaju, a samim tim i u serveru Poreske uprave.

Služi kao dokaz da je za određenu kupovinu ili uslugu obračunat porez.

Obaveza je da se kupcu izda račun bez obzira da li ga on zahteva ili ne.

Postoje dve vrste fiskalnih računa:

 • Za evidentiranje ostvarenog prometa dobara i usluga na malo;
 • Za evidentiranje primljenog avansa za budući promet na malo.

Sadržaj fiskalnog računa

 • BE‌ ‌-‌ ‌Bezbednosni‌ ‌Element‌‌
 • ESIR‌ ‌-‌ ‌Elektronski‌ ‌Sistem‌ ‌za‌ ‌Izdavanje‌ ‌Računa‌‌
 • L-PFR‌ ‌-‌ ‌Lokalni Procesor‌ ‌Fiskalnih‌ ‌Računa‌‌
 • V-PFR‌ ‌-‌ ‌Virtualni Procesor‌ ‌Fiskalnih‌ ‌Računa‌‌

Fiskalni račun sadrži:

 1. Vrstu računa
 2. Tip transakcije
 3. Naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora
 4. Poreski identifikacijski broj – PIB obveznika fiskalizacije
 5. Poreski identifikacijski broj – PIB pravnog lica odnosno obaveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana ako je korisnik isporučenih dobara pravno lice
 6. Naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge
 7. Specifikaciju poreskih stopa
 8. Iznos poreza po poreskim stopama
 9. Ukupan iznos poreza
 10. Vrednost prometa po poreskim stopama
 11. Ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja – tip transakcije, uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga.
 12. Dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund nastanka
 13. Jedinstveni redni broj
 14. Jedinstveni redni broj po vrsti računa i tipu transakcije
 15. Dvodimenzionalni QR kod
 16. Poziv za broj drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba

Provera izdatog fiskalnog računa

Postoje dva načina provere tačnosti: pomoću hiperlinka (nalazi se na računu izdatom u elektronskoj formi) i skeniranjem QR koda.

Pogledajte kako funkcioniše provera tačnosti na ovaj način na već realizovanoj elektronskoj fiskalizaciji u Hrvatskoj:

Pravilnici, zakoni, vodiči i odredbe o elektronskoj fiskalizaciji

Pravilnici o elektronskoj fiskalizaciji i onlajn fiskalnim kasama objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 31/21 od 31. marta 2021. godine.