Fiskalizacija kase u Srbiji započinje 01. novembra 2021. šta znači da će stari i novi sistem moći da funkcionišu paralelno.Elektronska fiskalizacija u Srbiji treba da bude realizovana do 30. aprila 2022. godine.

Šta Je Elektronska Fiskalizacija?

Elektronska fiskalizacija je način evidentiranja robe i usluga koji se jedino može izvršiti putem onlajn fiskalnih kasa.

Novim zakonom o e-fiskalizaciji u Srbiji 2022. predviđeno je da se svaki račun fiskalizuje tačno u momentu prometa i da se u realnom vremenu izvrši prenos podataka preko fiskalne kase prema Poreskoj upravi.

Da bi veza između Poreske uprave i poreskog obveznika koji izdaje račune bila moguća, potrebna je kvalitetna Internet konekcija.

Šta Su Onlajn Fiskalne Kase?

Onlajn fiskalne kase se koriste za kucanje i izdavanje fiskalnih računa.

Pomoću Internet konekcije povezane su sa serverom Poreske uprave šta je najveća promena u odnosu na prethodni sistem.

Novi model fiskalizacije donosni nove termine: pojam fiskalna kasa zamenjuje pojam onlajn fiskalna kasa, tačnije pojam Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU).

Šta Su Elektronski Fiskalni Uređaj?

Elektronski Fiskalni Uređaji su fiskalne kase nove generacije koji će omogućiti Poreskoj upravi da efikasnije kontroliše naplatu poreza i prometa preko fiskalne kase.

Osnovni elementi svakog Elektronskog Fiskalnog Uređaja su Procesor Fiskalnih Računa, Bezbednosni Element i Elektronski Sistem Za Izdavanje Računa.

Preduzetnici koji ulaze u novi sistem trebaju da obezbede najmanje jedan Elektronski Fiskalni Uređaj u svakom svom poslovnom prostoru.

Ko su obveznici elektronske fiskalizacije?

Popis svih obveznika e-fiskalizacije pronađite ovde.

Ko je oslobođen elektronske fiskalizacije?

Posebnom uredbom određene su delatnosti koje ne ulaze pod novi model e-fiskalizacije odnosno koje nisu dužne da se e-fiskalizuju.

Koje su to delatnosti pogledajte ovde.

Kako se izvršava defiskalizacija kase?

Defiskalizacija kasa korišćenih u starom sistemu će se automatski izvršiti povezivanjem novih onlajn fiskalnih kasa sa serverom Poreske uprave.

Uključivanjem onlajn kase iz poslovnog prostora i spajanjem Bezbednosnog Elementa sa serverom Poreske uprave, automatski će da dođe do prelaska na novi sistem i stara kasa će biti defiskalizovana i van funkcije.

Fiskalizacija kase: kako se e-fiskalizovati?

Ukoliko treba da se prilagodite novom sistemu, savetujemo vam da učinite sledeće korake:

KORAK 1. Prijava poslovnih jedinica

Potrebno je da obezbedite najmanje jedan Elektronski Fiskalni Uređaj u svakom svom poslovnom prostoru.

Ukoliko vam je dobavljač vaše stare fiskalne kase potvrdio da se ista može prilagoditi novom sistemu fiskalizacije ili ukoliko ste nabavili potpuno novi Elektronski Fiskalni Uređaj, sledeće šta treba da uradite je registracija na portalu ePorezi i prijava poslovnih jedinica.

Proces prijave poslovnih jedinica je započeo 01. oktobra 2021. i uslov je za pristupanje tzv. Tranzicionom periodu elektronske fiskalizacije.

Tranzicioni period započinje 01.11.2021. i omogućava da stari i novi sistemi fiskalizacije funkcionišu paralelno dok se u potpunosti ne pređe na odredbe novog zakona.

Ukoliko poreski obveznik ima više poslovnih prostora može da u njima koristi oba sistema dok u potpunosti ne izvrši tranziciju na novi, ali ne može da se u jednom istom poslovnom objektu koriste dva različita sistema.

U tranzicionom periodu automatski će doći do defiskalizacije starih fiskalnih registar kasa.

Proces prijave poslovnih jedinica na portalu ePorezi:

 1. U sekciji Izbor prijave birate prijavu PGJO sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije
 2. Novu prijavu unosite izborom opcije Tekstualni unos
 3. Zatim iz padajućeg menija birate jednu od tri opcije: Upis u registar, Brisanje iz registra, Promena podataka u registru
 4. Izaberete opciju Upis u registar i ručno unesete telefon kontakt i elektronsku adresu (E-mail)
 5. Zatim kliknite na dugme Sačuvaj i pređite na stranicu Podaci o poslovnom prostoru.
 6. Unos novog poslovnog prostora vrši se klikom na dugme plus u donjem desnom kutu i prelaskom i na formu – Podaci o poslovnom prostoru.
 7. U ovoj formi ručno se unosi Naziv poslovnog prostora te iz padajućeg menija bira Tip poslovnog prostora nakon čega dolazi do automatskog popunjavanja podataka o opštini, mestu, nazivu ulice i kućnom broju.
 8. Iz padajućeg menija birate Šifru delatnosti, unosite kvadraturu, a u polje – Dodatno možete uneti npr. registarsku oznaku vozila ili neku drugu napomenu.
 9. U gornjem desnom kutu, klikom na dugme Sačuvaj uneli ste prijavu.
 10. Nakon unosa prijave, kliknite na dugme da ste sigurni da potpišete i podnosite prijavu.

Pregled prijavljenih poslovnih prostora i poslovnih prostorija obveznik e-fiskalizacije može videti u listi poslovnih prostora.

Podnošenjem prijave poreski obveznik će u poreskom sandučetu na portalu ePorezi dobiti obaveštenje da je prijavu podneo.

Korak 2. Prijava na servis za poreske obveznike

Obveznik fiskalizacije dobija Uputstvo za uvođenje u fiskalizaciju u poresko sanduče na portalu ePorezi.

Ovlašćene osobe od strane obveznika fiskalizacije se prijavljuju na portal ePorezi pomoću kvalifikovanog sertifikata, biraju PIB obveznika za kojeg žele da vide pozivnu poruku i direktno sa portala ePorezi se prijavljuju na Servis za poreske obveznike (eFiskalizacija).

Korak 3. Upit za Bezbednosni Element

Svaka poslovna jedinica moraće da sadrži jedan Bezbednosni Element koji može biti u vidu SIM ili klasične kreditne kartice i fajla za koje može da aplicirate od 1. novembra 2021.

Preko eFiskalizacije, ovlašćene osobe traže izradu Bezbednosnih Elemenata za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji su prijavili.

Autorizovana osoba takođe može da naznači ime, prezime i broj lične karte ili pasoša osobe koju ovlašćuje za preuzimanje Bezbednosnih Elemenata.

Zahtev se automatski odobrava, ali u određenim slučajevima neophodno je da ga pregleda i odobri službenik za uvođenje obveznika u fiskalizaciju.

Važno je da obveznik naruči Bezbednosni Element kada je spreman za efiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

Korak 4. Preuzimanje Bezbednosnog Elementa

Bezbednosni elementi u vidu pametne kartice se personalizuju i ovlašćena osoba dobija obaveštenje o izrađenom Bezbednosnom Elementu koji će biti na raspolaganju za preuzimanje na šalteru „Vaš poreznik“ u nadležnoj filijali Poreske uprave.

Ukoliko je u vidu fajla, možete da ga preuzmete u poreskom sandučetu.

Ako se vam se Bezbednosni Element ošteti uvek ga možete zameniti, ali bez njega ne možete raditi.

Proces čekanja na dobijanje u normalnim uslovima ne bi trebao biti duži od 24h. Ako vam se ošteti i ne bude funkcionalan, a vi ne pošaljete zahtev za novi, Poreska uprava šalje inspekciju u vaš objekat.

U slučaju gubitka ili zloupotrebe Bezbednosni Element se automatski zaključava. Može se otključati šifrovanom porukom na način da se samo označeni element može koristiti za otključavanje.

Korak 5. Povezivanje sa Poreskom upravom

Nakon što obveznik preuzme Bezbednosni Element, ubacuje ga u uređaj i vrši se automatsko povezivanje sa Poreskom upravom, čime završava proces efiskalizacije.

Prilagodba novom sistemu pomaknuta je sa 01.01.2022. na 30.04.2022.

Ako mislite da vam je sav ovaj postupak nezgodan za uraditi i da može nešto da vam promakne, slobodno nam se obratite i mi ćemo vas e-fiskalizovati besplatno!

Pozovi nas na broj 011 441 9070 ili ispuni i pošalji kontakt formu ispod na koju ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Fiskalizacija kase cena

Cena nove onlajn fiskalne kase uvelike ovisi o ceni softvera i hadrvera za koji ćete da se odlučite.

Na tržištu postoje npr. računari od 250 Evra, ali postoje i oni od 2500 Evra.

Ukoliko nemate već fiskalnu kasu koja bi se mogla nadograditi za novi sustav fiskalizacije, optimalan hardver koji će ispunitii sve zahteve e-fiskalizacije može da se nabavi za okoprilike 400 Evra.

Ako je moguća, nadogradnja postojećeg hardvera je znatno povoljnija i košta cca. 150 Evra.

Država će sudelovati u troškovima nabavke nove onlajn fiskalne kase. Subvenciju od 100 Evra po poslovnoj jedinici i još 100 Evra po svakom Elektronskom Fiskalnom Uređaju možete da očekujete kada registrujete odnosno prijavite svoje poslovne jedinice.

Privrednici koji nisu u sistemu PDV – a dobiće dodatnih 20 odsto subvencija.

Za dobijanje subvencije prijave počinju 15.10.2021. preko sajta Poreske uprave i traju do kraja januara 2022.

Novi zakon o elektronskoj fiskalizaciji nudi velik izbor uređaja koji će koristiti u svrhu izdavanja fiskalnog računa i generalnog vođenja poslovanja u skladu sa zakonom.

Poreski obveznici, ovisno o vrsti poslovanja i frekvenciji izdavanja računa, mogu da se opredele za hardver poput tableta, laptopa, klasičnog računara, monitora sa ekranom osetljivim na dodir, pa čak i mobilnog telefona i sl.

Da bi izdavanje fiskalnih računa preko takvih, ali i svih ostalih uređaja bilo moguće potrebna je nabavka običnog ili termalnog štampača (važno je da ima opciju štampanja fiskalnih računa sa QR – kodom).

Na hardverski uređaj koji ste odabrali treba da instalirate program koji je najbitniji element celog novog sistema.

Program (softver) za fiskalne kase

Uspešno sprovođenje fiskalizacije kase ovisi o tehničkim mogućnostima i kvalitetu programa koji upravlja fiskalnom kasom.

Bez odgovarajućeg softvera, svi ostali elementi fiskalizacije ne mogu da funkcionišu.

POS Sector program za fiskalne kase je lider na našem tržištu kojeg koristi preko 4000 korisnika.

Dugogodišnji korisnici POS Sectora su prepoznali prednosti programa koji može da izvrši sve zahteve e-fiskalizacije, može da vodi vaše poslovanje, ali i izvršava i svakodnevne analize podataka koje dokazano unapređuju vaš posao.

 • POS Sector program je kompletno rešenje za e-fiskalizaciju, ali i za vođenje poslovanja.

Procesor fiskalnih računa (L-PFR) je u sklopu softvera, tako da vam uz POS Sector za rad u novoj fiskalizaciji treba još samo Windows računar, čitač kartica i bilo koji štampač.

To znači da s programom POS Sector korisnik dobiva 2 u 1 kompletno rešenje za vođenje poslovanja + program za elektronsku fiskalizaciju i to 3 meseca besplatno.

 • Korišćenjem POS Sectora ne treba da plaćate dva različita softvera za funkcionisanje e-fiskalizacije i vođenje poslovanja, ne treba da kupujete lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR), kao ni da plaćate njegovo mesečno održavanje.

Troškovi koje možete da izbegnete su:

 • Nabavka zasebnog L-PFR cca. 10 000 – 14 000 RSD (80 – 120 Evra) jednokratno za svaku kasu
 • Najam zasebnog softvera za rad L-PFR cca. 3 000 – 3 500 RSD (25 – 30 Evra) mesečno za svaku kasu
 • Najam zasebnog softvera za vođenje poslovanja cca. 3 000 – 6 000 RSD (25 – 50 Evra) mesečno
 • Nabavka posebnog štampača koji u sebi ima L-PFR i čitač kartica cca. 12 000 – 24 000 RSD (100 – 200 Evra)

POS Sector je jedini program na tržištu Srbije koji vam nudi da izbegnete sve gore navedene troškove, ali da u isto vreme imate najkvalitetnije rešenje za vaše poslovanje.

Pozovite nas na broj 011 441 9070 ili popunite formu ispod i dobićete besplatno korišćenje POS Sectora 3 meseca.

Koja je cena prilagodbe starih kasa za novi sistem fiskalizacije?

Sa svojim dobavljačem fiskalne kase proverite može li se vaša stara kasa prilagoditi novom sistemu fiskalizacije.

Ukoliko je prilagodba moguća, ona se sastoji od promene štampača koji će da omogućI izdavanje fiskalnih računa na jednoj traci, a ne dve i ugradnje lokalnog procesora fiskalnih računa.

Takav proces koštaće vas oko 150 Evra.

Ipak, savetujemo vam da nabavite novi zasebni lokalni procesor fiskalnih računa. Smatramo da je u konačnici bolje i jednostavnije rešenje.

Fiskalizacija kase: najčešća pitanja i odgovori

 • Šta se smatra maloprodajnim objektom i da li iz maloprodajnog objekta treba svima da izdajem fiskalne račune?

Prodaja robe i/ili pružanje usluga potrošačima radi zadovoljavanja ličnih potreba ili potreba domaćinstva (propisano Zakonom o trgovini) naziva se maloprodajom odnosno trgovinom na malo.

U maloprodajnom objektu dužni ste da izdajete fiskalne račune za promet dobara i usluga, kako fizičkim licima, tako i pravnim licima.

 • Ako obavljam promet na malo isključivo putem interneta da li moram da izdajem fiskalni račun u papirnoj formi?

Obveznik fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, fiskalni račun izdaje korisniku usluga u elektronskoj formi.

Kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi, obveznik fiskalizacije preko Elektronskog Fiskalnog Uređaja na fiskalnom računu iskazuje hiperlink za verifikaciju fiskalnog računa, kojem se može pristupiti preko svih uređaja koji imaju pristup internetu.

 • Šta da radim ako izgubim ili oštetim Bezbednosni Element?

Obveznik fiskalizacije je dužan da u slučaju krađe, oštećenja ili uništenja Bezbednosnog Elementa u roku od 3 dana obavesti Poresku upravu radi deaktivacije.

Obaveštenje se vrši elektronskim putem preko portala Poreske uprave.

 • Kako da izmenim poresku stopu u sistemu?

Elektronski Fiskalni Uređaj dobija podatke o poreskim stopama iz Sistema Za Upravljanje Fiskalizacijom (SUF).

SUF definiše oznake poreske stope koje se koriste, administrira prethodno definisane poreske stope, određuje datume za promenu poreskih stopa i primenjuje izmenjene poreske stope.

 • Ukoliko kupac isporučenu robu ili usluge plaća koristeći više od jednog načina plaćanja (npr. deo gotovinom, a deo čekom) da li to mora da se iskaže na fiskalnom računu?

U slučaju da kupac plaća isporučena dobra ili pružene usluge koristeći više od jednog načina plaćanja, obveznik fiskalizacije preko Elektronskog Fiskalnog Uređaja je u obavezi da prikaže na fiskalnom računu plaćene iznose podeljene po pojedinačnim načinima plaćanja.

 • Da li je poreski obveznik sa šifrom delatnosti 41.20 – izgradnja stambenih i nestambenih objekata prilikom prodaje stanova fizičkim osobama dužan da izdaje fiskalne račune?

Da, obvezan je s obzirom da šifra 41.20 nije izuzeta od obveze evidentiranja prometa preko onlajn fiskalne kase.

 • Kada treba da koristim Virtuelni Procesor Fiskalnih Računa (VPFR)?

Virtuelni PFR je softver koji se nalazi na serveru Poreske uprave i koji je besplatan za korišćenje.

Poreski obveznik ima mogućnost da koristi virtuelni PFR samostalno isključivo u onlajn prodaji, dok u maloprodaji u objektu ima mogućnost da koristi virtuelni PFR uz obvezu da ima minimalno jedan Lokalni Procesor Za Izdavanje Računa (LPFR) po prodajnom objektu.

Za virtuelni PFR Bezbednosni Element je fajl koji se dobija preko portala Poreske uprave ePorezi i koji je jedinstven za svaki virtuelni PFR.

 • Da li pri svakom prometu moram da izdam i predračun?

Predračun je fiskalni dokumet koji se izdaje pre ostvarenog prometa na malo i pre primljenog avansa za budući promet na malo.

Svrha predračuna je da obavesti kupca dobara, odnosno korisnika usluga o podacima od značaja za budući promet na malo, tj. budući primljeni avans za promet na malo.

Predračun ne sme da ima karakteristike prodajnog računa i ne utiče na poresku obvezu.

 • Da li mogu da na fiskalni račun stavim i neke reklamne poruke?

Fiskalni račun može sadržati reklamne poruke poput brojeva telefona ili drugih podataka u tekstualnom formatu koji su značajni poreskom obvezniku i/ili kupcu dobara, odnosno korisniku usluga.

Ovi podaci ne smeju biti prikazani istim fontom kao i ostali podaci na fiskalnom računu – veličina fonta mora biti manja od teksta ostalih podataka na fiskalnom računu.

 • Mogu li da proverim da li je fiskalni račun validan?

Da, možete. U novom sistemu izdavaće se fiskalni računi koji sadrže QR kod pomoću kojeg u svakom momentu možete da proverite validnost fiskalnog računa.

 • Koliko dugo se može vršiti provera fiskalnih računa preko sistema za proveru?

Provera fiskalnog računa preko sistema za proveru je moguća 10 godina nakon datuma izdavanja fiskalnog računa.

Proveru je moguće sprovesti više od jednom i na više od jednog načina.

Za proveru fiskalnog računa neophodna je internet konekcija i odgovarajući uređaj koji omogućava skeniranje QR koda i/ili pristupanje hiperlinku.

Pravilnik O Postupku Fiskalizacije

U nastavku pročitajte osnovne pojmove pravilnika postupka fiskalizacije:

 1. Poreska uprava (PU) je organ uprave u sastavu Ministarstva finansija.
 2. Elektronski Fiskalni Uređaj (EFU) je hardversko i/ili softversko rešenje, koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, a koji se sastoji od jednog procesora fiskalnih računa i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa, odobrenih od strane Poreske uprave, kao i bezbednosnog elementa izdatog od strane Poreske uprave.
 3. Sistem Za Upravljanje Fiskalizacijom (SUF) је aplikacija PU koja sprema podatke iz procesora elektronskih fiskalnih uređaja.
 4. Elektronski Sistem Za Izdavanje Računa (ЕSIR) је hardverski ili softverski element iz kojeg se izdaje elektronski račun, a čija je upotreba odobrena od strane PU.
 5. Procesor Fiskalnih Računa (PFR) je hardverski ili softverski element koji razmenjuje podatake sa elektronskim sistemom za izdavanje računa i bezbednosnim elementom, analizira podatake o prometima, formatira podatake za nastanak fiskalnog računa, stvara elektronski potpis, prosljeđuje fiskalni račun ESIR-u, čuva podatake o prometima i prenosi fiskalne podatake u sistem za upravljanje fiskalizacijom PU.
 6. Bezbednosni Element (BE) je hardverski ili softverski element koji sadrži elektronski sertifikat obveznika fiskalizacije koga koristi procesor fiskalnih računa za potpisivanje računa i Poreska uprava kako bi se sprečilo neovlašćeno korišćenje fiskalnih podataka koji se prenose u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave, kao i za očuvanje integriteta podataka.
 7. Elektronski potpis je šifrovani digitalni kod koji služi za identifikaciju obveznika fiskalizacije i potvrđuje integritet procesora fiskalnih računa prilikom prenosa podataka.
 8. Poslovni prostor je zatvoreni ili otvoreni prostor, svaki samostalni uređaj (automat), svako pokretno mjesto (vozilo, plovni objekat i sl.) koji služi za obavljanje delatnosti.
 9. Dobavljač elektronskog fiskalnog uređaja je lice koje obvezniku fiskalizacije isporučuje hardversko i/ili softversko rešenje potrebno za rad elektronskog fiskalnog uređaja.
 10. Plaćanje je izmirivanje obveza za izvršeni promet dobara ili usluga gotovinom, čekom, platnom karticom i sl. u trenutku izdavanja fiskalnog računa odnosno avansno izmirenje obveza za budući promet dobara ili usluga.

Zakonske odredbe vezane za elektronsku fiskalizaciju u Srbiji 2022 možete naći na dnu ovog teksta.