5 najvažnijih funkcionalnosti koje fiskalna kasa u 2024 treba da ima

Matija Rako
Matija Rako

SEO Manager

Podijelite na društvenim mrežama:

5 najvažnijih funkcionalnosti koje fiskalna kasa u 2024 treba da ima

Tablica sadržaja

Prema zakonu o elektronskoj fiskalizaciji, svaki poreski obveznik treba da osigura neometano funkcionisanje najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja u svakom svom poslovnom prostoru. Uvođenje kasa nove generacije – elektronskih fiskalnih uređaja, ima za cilj unapređenje efikasnosti pri naplati poreza od strane Poreske uprave i pružanje bolje kontrole nad prometom ostvarenim od strane obveznika e-fiskalizacije.

Ključni elementi novih fiskalnih kasa, odnosno funkcionalnih elektronskih fiskalnih uređaja, obuhvataju:

  • Procesor fiskalnih računa (PFR)
  • Bezbednosni element (BE)
  • Elektronički sistem za izdavanje računa (ESIR)
  • Programski sistem prilagođen novim fiskalnim kasama

Za prelazak na novi sistem, poslovni subjekti su takođe obavezni da obezbede štampač računa, čitač pametne kartice i stabilnu internet konekciju u svom poslovnom prostoru. U nekim slučajevima, rad bez internet konekcije je moguć, a detalje pročitajte ovde.

U narednim odeljcima ćemo razmotriti ključne funkcionalnosti programskog sistema za fiskalne kase koje su esencijalne za rad u dinamičnom sektoru ugostiteljstva u 2024. godini.

Uloga softvera u radu fiskalne kase

Ugostiteljski alati postaju nezaobilazni u savremenom menadžmentu restorana, kafića i drugih ugostiteljskih objekata. Ovi sofisticirani alati podržavaju fiskalne kase, omogućavajući precizno praćenje prodaje i brzo izdavanje fiskalnih računa, što povećava efikasnost poslovanja. Pored toga, ugostiteljski objekti imaju slobodu da prilagođavaju menije, popuste i promocije u skladu sa specifičnim zahtevima svog poslovanja zahvaljujući mogućnostima personalizacije softvera.

Kvalitetan softver također potiče bržu i efikasniju uslugu, poboljšava iskustvo gostiju te potiče povećanje prodaje automatomizacijom ručnih zadataka, izbegavanjem ljudskih grešaka u računovodstvu te optimizacijom procesa upravljanja ugostiteljskim objektom. Uz to, primetan je napredak u koordinaciji radnih skupina, posebice između konobara i kuhinje, što rezultira smanjenjem grešaka u izdavanju porudžbina i ubrzanjem rada, unapređujući kvalitetu usluge.

Ključne funkcionalnosti koje fiskalna kasa treba da ima direktno su vezane za softver, a to su:

Mobilno naručivanje

POS Sector Mobilno naručivanje
POS Sector Mobilno naručivanje

Naručivanje putem mobilnog uređaja donosi značajne promene u sektoru ugostiteljstva. Osoblje sa tabletom ili pametnim telefonom, na kojem je instalirana mobilna aplikacija za naručivanje, može lako da prima i prosleđuje porudžbine gostiju direktno u šank ili kuhinju. Ova funkcionalnost ima za cilj povećanje poslovne efikasnosti.

Jedna od ključnih prednosti ovog sistema je povećanje brzine izmene stolova. Mobilno naručivanje omogućava ugostiteljima da optimalno iskoriste „Rush time“, što omogućava da se stolovi okreću više puta bez značajnog uticaja na iskustvo gostiju. Mogućnost brzog i preciznog naručivanja putem mobilnih uređaja smanjuje nepotrebno čekanje, čime se povećava opšte zadovoljstvo gostiju.

Osim toga, primetna je veća posvećenost osoblja gostima. Minimalna mogućnost pogrešnog unosa naloga i eliminisanje nepotrebnih koraka do šanka dodatno poboljšavaju izvršenje zadataka. Porudžbine se šalju u istom trenutku, što smanjuje gužvu i stvara efikasniju komunikaciju između konobara, šanka i kuhinje. Informacije o vremenu kreiranja naloga i prioritetima dodatno optimizuju procese, omogućavajući bolju organizaciju rada.

Mobilni sistem naručivanja prilagođava se potrebama ugostiteljske delatnosti. U mobilnom režimu rada tableti ili pametni telefoni pružaju istu funkcionalnost kao kucanje porudžbina na fiskalnoj kasi. 

POS Sector Sistem rada mobilnog naručivanja
POS Sector Mobilno naručivanje – obavest

Postavljanje štampača ili monitora u šank ili kuhinju omogućava štampanje porudžbina, dok konobari imaju mogućnost mobilnog rada. Kuhinja ili šank obaveštavaju konobara o pripremljenim porudžbinama, omogućavajući im da se brzo dostave porudžbinu na sto.

Na kraju krajeva, naručivanje putem mobilnog uređaja postaje ključni element u modernizaciji ugostiteljskog sektora, pružajući gostima bolje iskustvo i povećavajući efikasnost ugostiteljskih objekata.

Normativi i kalo

POS Sector normativi i kalo
POS Sector normativi i kalo

Upravljanje normativima u ugostiteljstvu igra ključnu ulogu u efikasnom radu svakog profitabilnog ugostiteljskog objekta. Analiziranje stvarnog stanja zaliha i skladišta, održavanje normativa doprinosi smanjenju troškova, pravilnom formiranju cena i olakšava proces nabavke neophodnih sirovina. Normativi su neophodni za uspešno poslovanje jer pružaju tačne informacije o gubicima hrane i sirovinama potrebnim za izradu određenih artikala.

POS Sector Prednost vođenja normativa u ugostiteljstvu
POS Sector normativi i kalo – Prednost vođenja normativa u ugostiteljstvu

Stvaranje normativa je složen proces koji zahteva pažnju na različite faktore. Prilikom izrade normativa za jela potrebno je analizirati vrstu sirovina koje će se koristiti, potrebnu količinu sirovina za pripremu jela, dozvoljenu količinu otpada-kala i kvalitet sirovina. Ovakav pristup omogućava precizno određivanje normativa, što dalje dovodi do smanjenja troškova, pravilnog skladištenja, pravilnog formiranja cena, čime se ostvaruje profitabilnost u poslovanju.

POS Sector Kreiranje normativa
POS Sector – Kreiranje normativa

Poseban akcenat stavljen je na informacije o gubitku dela hrane, poznatog kao „kalo“. Razumevanje ovih gubitaka tokom pripreme hrane je od suštinskog značaja za pravilno kreiranje normativa i određivanje adekvatnih cena za pojedinačne artikle. Precizni normativi omogućavaju uvid u tačnu količinu potrebne robe, što rezultira smanjenjem ukupnih troškova, preciznim upravljanjem magacinom i pravilnim formiranjem cena, čime se postiže optimalna ravnoteža između troškova i dobiti.

Gubitak dela namirnica – Kalo
POS Sector – Gubitak dela namirnica – Kalo

U poslednjem slučaju, upravljanje normamativima u ugostiteljstvu predstavlja ključnu strategiju za postizanje uspešnog i održivog poslovanja. Pravilno kreirani normativi ne samo da pružaju tačne informacije o potrebi za sirovinama i gubicima dela namirnica, već doprinose efikasnijem upravljanju skladištima, optimizaciji troškova i postizanju profitabilnosti na konkurentnom ugostiteljskom tržištu.

Svesni njihove važnosti, prilikom kreiranja POS Sector programa za ugostiteljstvo, posebna pažnja je se usmerila na omogućavanje jednostavnog i brzog kreiranja normativa. 

Ukoliko želiš besplatno isprobati program, a samim tim i videti koliko jednostavno je kreiranje normativa i kala, ispuni kontakt formu ili nas pozovi na 011 441 9070

Rad s kuhinjskim monitorom

POS Sector rad s kuhinjskim monitorom
POS Sector rad s kuhinjskim monitorom

Rad sa kuhinjskim monitorom donosi značajne prednosti u oblasti ugostiteljstva, istovremeno omogućavajući efikasniju isporuku naručenih jela iz kuhinje. Sistem je osmišljen sa ciljem povećanja produktivnosti i ubrzanja operativnih procesa, eliminisanja potencijalnih grešaka u komunikaciji i doprinosa bržem radu ugostiteljskog objekta. Lakoća korišćenja ovog sistema se ogleda u fleksibilnosti izbora uređaja, uključujući tablete, laptopove ili ekrane osetljive na dodir.

POS Sector rad s kuhinjskim monitorom – Produktivniji i brži način rada

Informacije o vremenu kreiranja porudžbine i njenim prioritetima postaju lako dostupni, omogućavajući konobaru da bude obavešten putem mobilnih uređaja čim jelo bude spremno za isporuku. Pored toga, implementacija kuhinjskog monitora značajno smanjuje troškove povezane sa potrebom za papirnim POS štampačima, čime se doprinosi održivosti poslovanja.

Operativni sistem kuhinjskog monitora dodatno optimizuje proces naručivanja, šaljući detaljne informacije o svakom pojedinačnom artiklu, prikazujući parametre određenom bojom za laku identifikaciju i obezbeđujući jednostavan displej koji je lak za čitanje. Svakoj porudžbini se dodeljuje jedinstveni broj, što olakšava praćenje i upravljanje porudžbinama u dinamičnom okruženju ugostiteljske kuhinje.

POS Sector  Sistem rada kuhinjskog monitora
Sistem rada kuhinjskog monitora

Konačno, konobar preuzima pripremljenu porudžbinu i dostavlja je na stol, čime se završava efikasan i dobro koordiniran proces porudžbine hrane.

Backoffice

POS Sector Backoffice
POS Sector Backoffice

Poslovni sistem, poznat kao Backoffice, ključna je komponenta za efikasnije upravljanje i postizanje veće profitabilnosti u ugostiteljskom sektoru. Ovaj sistem omogućava precizno upravljanje poslovanjem, pružajući jasnu sliku potencijalnog profita i faktora koji na njega utiču.

Analiza prodaje treba da bude osnovna funkcionalnost Backoffice-a. Treba da pruža detaljan uvid u prihod na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou, istovremeno omogućavajući analizu produktivnosti zaposlenih, najprodavanijih artikala i artikala koji se ne prodaju. Smanjenje troškova postaje moguće sistematskom analizom podataka, dok funkcionalnost fiskalne kase u back office-u omogućava pregled i štampanje relevantnih izveštaja.

POS Sector Backoffice Analiza prodaje
POS Sector Analiza prodaje

Snažno oružje uspešnih menadžera su izveštaji POS Sectora, štampani na POS i A4 štampaču, prilagođeni za izvoz. Izveštaji o prometu, kraju smene, određenom periodu, produktivnosti zaposlenih i konsolidovani izveštaji pružaju sveobuhvatan uvid u poslovanje. Grafikoni omogućavaju jasne vizuelizacije, upoređivanje proizvoda, operatera i drugih parametara sa prethodnim periodima.

POS Sector Pregled i ispis izveštaja
POS Sector Pregled i ispis izveštaja

U fokusu Backoffice sistema je i finansijsko stanje ugostiteljskog objekta. Prikazi i uporedne analize profita, potrošene robe, poreza i operatera pomažu menadžerima da donesu informisane odluke. Sistematsko praćenje i analiza ovih finansijskih aspekata omogućava optimizaciju poslovanja i maksimizaciju profitabilnosti.

POS Sector Backoffice Pregledan grafički prikaz
POS Sector Pregledan grafički prikaz

Zaključno, Backoffice predstavlja sastavni deo savremenog poslovanja u ugostiteljskom sektoru, pružajući alate za precizno upravljanje, analizu i donošenje odluka. Kroz analizu prodaje, moćne izveštaje i praćenje finansijske situacije, ovaj sistem postavlja temelje za uspeh i dugoročnu održivost ugostiteljskih objekata.

Skladišno poslovanje

POS Sector upravljanje skladištem
POS Sector upravljanje skladištem

Upravljanje zalihama je ključ uspešnog poslovanja, a jednostavno upravljanje skladištem može rezultirati povećanjem profita za najmanje 30%. Efikasnost u poslovanju skladišta postiže se preciznim upravljanjem zalihama i usmeravanjem napora ka stvaranju vrednosti kroz magacinske poslove. Unošenje robe u magacin, redovna kontrola stanja robe, korekcija zaliha, prilagođavanje izvora potrošnje i praćenje nabavki od dobavljača postaju ključne aktivnosti u ostvarivanju ovog cilja.

Sistem POS Sectora dodatno olakšava procese nabavke i upravljanja zalihama, dajući uvid u dovoljne količine proizvoda u pravo vreme i na taj način doprinoseći povećanju ukupnog profita. Nabavka proizvoda sa velikom prodajnom potražnjom, smanjenje troškova eliminacijom loše prodatih artikala, analiza razlika u cenama i postizanje kontrole poslovanja su dodatni koraci ka optimizaciji poslovanja.

POS Sector Efikasno skladišno poslovanje

Pored toga, fiskalna kasa sa funkcijama backoffice pruža dodatnu podršku u praćenju finansijskih transakcija i olakšava poslovanje. Povećanje profita od najmanje 30% postaje realnost kroz sveobuhvatno upravljanje skladištem i poslovnim procesima.

Nabavkom proizvoda sa najboljom statistikom prodaje, prepoznavanjem i eliminacijom neisplativih artikala, pažljivim praćenjem cena i stalnom kontrolom poslovanja, svi ugostiteljski objekti, a posebno restorani mogu da ostvare veću stabilnost u poslovanju. Obezbeđivanje sigurnosne zalihe za svaki proizvod na osnovu analize dostupnosti i prodaje dodatno pomaže u održavanju stabilnosti i zadovoljavanju potreba gostiju.

U suštini, upravljanje skladištem nije samo organizacioni proces, već ključni faktor koji može da transformiše poslovanje i doprinese dugoročnom rastu i profitabilnosti ugostiteljskog objekta. 

Podijelite na društvenim mrežama:

Kategorije

Pročitajte povezane članke

Upotreba nelegalnog ili nelicenciranog softvera postala je toliko raširena da mnogi korisnici prihvataju takvo...

Pre nego što bi započeo dugo putovanje, sigurno bi proverio automobil koji je stajao...

U centru poslovanja svakog ugostiteljskog objekta je fiskalna kasa – ključno sredstvo ne samo...

Dolaskom sunčanih prolećnih dana, terase ugostiteljskih objekata postaju žarišta društvenog života, mameći prolaznike i...

U današnjem dinamičnom svetu ugostiteljstva, gde brzina, efikasnost i preciznost igraju ključnu ulogu u...

Društveni mediji i pretraživači su ključni izvori informacija za one koji žele da otkriju...

Među prvima saznaj korisne informacije o ugostiteljstvu i pogodnostima koje pružamo.

Iz prve ruke znamo šta ti je potrebno da unaprediš svoje poslovanje.

Preko 4000 korisnika. Prvih mesec dana besplatno.

Započni besplatno. Bez ugovorne obaveze. Prestani s korišćenjem kad želiš.

Prijavite se na našu newsletter listu kako bi pregledati naše predhodne i prvi saznali termine održavanja budućih webinara!

Nakon što unesete ispravnu e-mail adresu bićete u mogućnosti pogledati dosadašnje webinare.