Primenom novog zakona o fiskalizaciji, Poreska uprava će od 30. aprila 2022. godine imati sve podatke o prometu na malo u realnom vremenu.

Vlada je obećala da novi zakon o fiskalizaciji neće predstavljati nikakvo opterećenje za privrednike.

Država će za sledeću godinu izdvojiti budžet od 3,5 do 4 milijarde dinara za nove programe i fiskalne kase.

Dodatak: Pravilnici, zakoni, vodiči i odredbe o elektronskoj fiskalizaciji

Šta donosi novi zakon o fiskalizaciji 2022?

Novi zakon o fiskalizaciji uređuje skup mera i procedura koje poreski obveznici moraju sprovesti kako bi omogućili efikasnu kontrolu ostvarenog prometa na malo uz pomoć elektronskih fiskalnih uređaja.

Zakon o fiskalizaciji predviđa da se svaki račun fiskalizuje za vreme trgovine i da se podaci o izdatim fiskalnim računima dostavljaju Poreskoj upravi putem stalne internet veze u realnom vremenu.

Na ovaj način stvaraju se uslovi za efikasnije praćenje i kontrolu poreskih obveznika kojima preti utaja poreza, kao i povećanje broja poreskih kontrola u sedištu Poreske uprave, te se smanjuje potreba za kontrolama na terenu.

Obveznik fiskalizacije u Srbiji 2022

Od 30 .04. 2022. godine će se povećati broj delatnosti za čije obavljanje  postoji obaveza evidentiranja prometa dobara i usluga na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. U Srbiji se od 30. aprila moraju fiskalizovati:

 • frizerski saloni
 • kozmetički saloni
 • kladionice
 • muzeji
 • sportski centri

Tu su također uključene i mnogobrojne slične delatnosti koje do sada nisu bile obveznici fiskalizacije.

Šta je bezbednosni element?

Da bi potvrdio identitet prilikom razmene podataka i informacija sa Poreskom upravom, obveznik mora koristiti bezbednosni element za potpisivanje fiskalnih računa.

Bezbednosni element može biti u obliku kreditne ili SIM kartice i fajla.

Ko izdaje bezbednosni element i kako ga dobiti?

Poreska uprava izdaje poreskom obvezniku hardverski ili softverski element koji nazivamo bezbednosni element.

Bezbednosni element je za svakog poreskog obveznika personalizovan, kao i za određeni poslovni prostor i može ga koristiti samo ovlašćeno lice.

Ne sme se koristiti u drugom poslovnom prostoru, poslovnoj prostoriji ili u okviru neprikladnog elektronskog fiskalnog uređaja.

Čemu služi bezbednosni element?

Bezbednosni element se izdaje za:

1) potvrdu autentičnosti poreskog obveznika;

2) digitalni potpis fiskalnih računa putem elektronskog sertifikata, bez obzira na postojanje internetske veze;

3) očuvanje integriteta podataka o fiskalnom računu prilikom slanja u Sistem upravljanja fiskalizacijom na osnovu kriptografije javnih ključeva;

4) verifikaciju fiskalnih računa.

Faktura izdata bez upotrebe bezbednosnog elementa ne može se smatrati fiskalnom fakturom.


Novi Zakon o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 153/20)

Bezbednosni element se izdaje poreskom obvezniku na osnovu zahteva podnesenog Poreskoj upravi.

Nakon provere dostavljenih podataka, Poreska uprava odlučuje o zahtevu u roku od jednog dana od dana podnošenja zahteva i rešenje dostavlja podnosiocu zahteva, a u roku od sedam dana podnosiocu zahteva se izdaje bezbednosni element s vremenski ograničenim elektronskim uverenjem od najmanje godinu dana, a najviše četiri godine od dana donošenja odluke.

Izvor:  Novi zakon o fiskalizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 153/20).

Šta je fiskalni račun i šta mora da sadrži?

Fiskalni dokument u kojem se pojedinačno evidentira svaka ostvarena prodaja robe na malo, odnosno usluge fizičkim licima koje korisnik usluga, odnosno kupac plaća gotovinom, čekom ili karticom, naziva se fiskalni račun.

Fiskalni račun mora da sadrži sledeće:

 1. naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;
 2. poreski identifikacioni broj (PIB) poreskog obveznika;
 3. identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase;
 4. naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara ili usluga;
 5. preciziranje poreskih stopa;
 6. iznos poreza po poreskim stopama;
 7. ukupan iznos poreza;
 8. vrednost prometa po poreskim stopama;
 9. ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos koji treba platiti, sredstva plaćanja (gotovina, ček, kartica), uplaćeni iznos i iznos razlike za povratak kupcu robe, odnosno korisniku usluge;
 10. dan, mesec, godina, sat i minut sastavljanja fiskalnog računa;
 11. redni broj fiskalnog računa;
 12. fiskalni logo.

Dobro je znati da novi zakon o fiskalizaciji dozvoljava da na fiskalnom računu mogu da budu reklamne poruke poreskih obveznika.

Iskoristite ovu priliku za reklamiranje.

Šta je dnevni izveštaj i koje podatke mora da sadrži?

Dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji obveznik mora da formira i štampa jednom dnevno, na kraju radnog dana.

U dnevnom izveštaju se evidentira promet dobara i usluga iz svih fiskalnih računa zabeleženih u operativnoj memoriji sačinjenih od trenutka formiranja prethodnog dnevnog izveštaja.

Dnevni izveštaj treba da sadrži sledeće podatke:

 1. naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;
 2. poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;
 3. identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase;
 4. naziv izveštaja;
 5. ukupan broj reseta svih tipova;
 6. broj, dan, mesec, godinu, sat, minut i tip reseta od sačinjavanja prethodnog dnevnog izveštaja do sačinjavanja tekućeg dnevnog izveštaja;
 7. ukupan broj promena poreskih stopa;
 8. specifikaciju, broj, dan, mesec, godinu, sat i minut svih promena poreskih stopa u izveštajnom periodu ;
 9. iznos poreza po poreskim stopama u izveštajnom periodu;
 10. iznos ukupnog poreza u izveštajnom periodu ;
 11. vrednost prometa po poreskim stopama u izveštajnom periodu;
 12. vrednost ukupnog prometa dobara i usluga u izveštajnom periodu;
 13. dan, mesec, godinu, sat i minut sačinjavanja dnevnog izveštaja;
 14. redni broj prvog i poslednjeg fiskalnog isečka u izveštajnom periodu;
 15. redni broj dnevnog izveštaja;
 16. broj preostalih dnevnih izveštaja;
 17. fiskalni logo.

Postupak fiskalizacije 2022

Sve o postupku fiskalizacije pročitajte ovde.

Hoće li država finansirati troškove fiskalizacije?

Cena nadogradnje fiskalne kase je od 150-300 evra, a kupovina novog elektronskog fiskalnog uređaja oko 400 evra.

Neće biti većih opterećenja za obveznike fiskalizacije s obzirom da će najveći deo finansijskog tereta snositi država direktnom subvencijom od 100 Evra po svakom elektronskom fiskalnom uređaju i po prodajnom objektu dodatnih 100 Evra.

Privrednici koji nisu u sistemu PDV – a dobiće dodatno 20 odsto subvencija.

Za dobijanje subvencije treba da se prijavite od 15. oktrobra 2021. do kraja januara 2022. preko sajta PU.

Kako odabrati program za fiskalnu kasu?

Prilikom odabira programa za fiskalni uređaj trebate voditi računa o tri osnovne stvari:

Kvalitetu programa – provjerite iskustva korisnika i prisutnost na terenu

Ceni programa i načinima plaćanja – proverite da li je moguće iznajmiti program na probni period korišćenja bez plaćanja

Korisničkoj podršci – radno vreme i cena podrške

POS Sector nudi 3 verzije programa za fiskalnu kasu

U zavisnosti od veličine vašeg objekta i vaših poslovnih potreba, možete odabrati verziju POS Sector programa koja vam najbolje odgovara.

POS Sector Lite je za male barove, POS Sector Standard za objekte sa skladištem i POS Sector Professional za rad s tabletima i ekranima u kuhinji.

 • Ukoliko želite postati korisnik POS Sectora dobićete tri meseca besplatnog korišćenja, ne treba da plaćate dva različita softvera za funkcionisanje e-fiskalizacije i vođenje poslovanja, ne treba da kupujete lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR), kao ni da plaćate njegovo mesečno održavanje.

Troškovi koje možete da izbegnete su:

 • Nabavka zasebnog L-PFR cca. 10 000 – 14 000 RSD (80 – 120 Evra) jednokratno za svaku kasu
 • Najam zasebnog softvera za rad L-PFR cca. 3 000 – 3 500 RSD (25 – 30 Evra) mesečno za svaku kasu
 • Najam zasebnog softvera za vođenje poslovanja cca. 3 000 – 6 000 RSD (25 – 50 Evra) mesečno
 • Nabavka posebnog štampača koji u sebi ima L-PFR i čitač kartica cca. 12 000 – 24 000 RSD (100 – 200 Evra)

Saznajte više o modulima koje nudi POS Sector i izaberite program po vašoj meri.

Pravilnici, zakoni, vodiči i odredbe o elektronskoj fiskalizaciji

Cilj ovog članka je otkloniti nedoumice privrednika i pripremiti ih na vreme za prelazak na način rada kako određuje novi zakon o fiskalizaciji. U tu svrhu na jednom mestu vam donosimo listu objavljenih pravilnika i zakona koji se odnose na elektronsku fiskalizaciju.

Novi zakon o fiskalizaciji i onlajn fiskalnim kasama objavljeni su u Službenom glasniku RS, broj 31/21 od 31. marta 2021. godine.

Novi zakon o fiskalizaciji

Tehnički vodič

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi

Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja