Uvođenje nove fiskalizacije smanjuje operativne troškove poreskih obveznika i ukida nepotrebnu administraciju.

Troškovi koji se odnose na deo izdataka za GPRS prenos dnevnog izveštaja će biti smanjeni, ukida se obavezni godišnji servis fiskalnih kasa, štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih kasa itd.

Novi zakon o fiskalizaciji

Novi zakon o fiskalizaciji donosi skup mera koje obveznici fiskalizacije moraju da izvrše kako bi mogli da izdaju validne fiskalne račune.

Novi zakon nalaže da se u momentu ostvarivanja prometa na malo svaki račun bez izuzetka fiskalizuje i da se uz pomoć interneta podaci sa računa prenesu u sistem Poreske uprave.

Do kraja aprila obveznici novog zakona o fiskalizaciji trebaju da se prilagode zakonu tako što će da obezbede novi fiskalni uređaj u svakom svom poslovnom prostoru, prijave poslovni prostor u kojima će da ga koriste i da se postaraju da imaju kvalitetnu internet konekciju. 

Postoji mogućnost rada i u oflajn režimu u slučaju privremenog prekida internet konekcije ili na mestima gde je nema nikako.

To omogućava lokalni procesor fiskalnih računa.

Nalazi se na samom prodajnom mestu, a svi obveznici fiskalizacije osim onlajn trgovine (Web shopa) moraće da imaju bar jedan u svom poslovnom prostoru.

Dok je internet u prekidu računi se spremaju lokalno na memoriju računara/fiskalne kase ili SD/USB memorijsku karticu koja je prikačena na računar/fiskalnu kasu i u momentu uspostavljanja internet konekcije šalju se u Poresku upravu.

Ako u poslovnom prostoru nema internet konekcije spremljeni računi se eksportuju na SD/USB memorijsku karticu koju ste dužni u roku 5 dana spojiti na neki računar koji ima pristup internetu i poslati račune sa SD/USB memorijske kartice u Poresku upravu.

Postoji mogućnost rada i bez interneta, ali je s internetom puno lakše jer se sve obavlja automatski.

Nova fiskalizacija 2022

Nova fiskalizacija, elektronska fiskalizacija ili e-fiskalizacija je način evidentiranja roba i usluga koji se izvršava putem novih onlajn fiskalnih kasa odnosno elektronskih fiskalnih uređaja.

Nova fiskalizacija omogućava da svaki račun bude evidentiran u Poreskoj upravi, ali i da se na bezbedan način izdaje i u oflajn režimu.

Osim što bi e-fiskalizacija trebala da smanji tzv. sivu ekonomiju u Srbiji, očekuje se da donese bolji uvid u poslovanje, bolju preglednost prodaje i tačniju analizu poslovnih i finansijskih izveštaja.

Ko su obveznici nove fiskalizacije?

Obveznici fiskalizacije su fizička lica koja su obveznici poreza na prihode od samostalne delatnosti po zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana i svako pravno lice koje je obveznik poreza na dobit pravnih lica po zakonu kojim se uređuje porez na dobit pravnog lica, koji vrši promet na malo.

Obveznici nove fiskalizacije su:

 • Usluge održavanja i popravke motornih vozila
 • Fotografske usluge
 • Usluge održavanja objekta i okoline
 • Usluge popravke računara, kućnih aparata, nameštaja i sl.
 • Usluge hemijskog čišćenja
 • Frizerski i kozmetički saloni
 • Građevinske usluge
 • Promet na malo putem Interneta
 • Prevoz putnika i tereta
 • Kurirske, ekspresne i druge poštanske usluge komercijalnog servisa
 • Studentski i đački domovi
 • Bioskopi
 • Obuke, škole stranih jezika i sl.
 • Osiguranje, reosiguranje i penzijski fondovi
 • Izvođenje muzičkih i scenskih dela
 • Sportske, zabavne i rekreativne delatnosti
 • Popravka obuće, satova, nakita i sl.
 • Prodaja putem automata
 • Preduzetnik poljoprivrednik
 • Preduzetnik drugo lice

Postupak prelaska na novu fiskalizaciju

Ukoliko ste poreski obveznik bili i ranije i posedujete staru fiskalnu kasu, defiskalizacija kase će se izvršiti automatski, povezivanjem kase iz poslovnog prostora sa serverom Poreske uprave.

Da bi ste bili sigurni može li se stara fiskalna kasa koristiti i u novom sistemu, konsultujte se sa dobavljačem od koga ste kupili kasu.

Postupak prelaska na novi sistem sastoji se od sledećih koraka:

 1. Prijava poslovnih jedinica
 2. Prijava na elektronski servis za fiskalizaciju
 3. Upit za Bezbednosni Element
 4. Preuzimanje Bezbednosnog Elementa
 5. Povezivanje sa Poreskom upravom

Ukoliko imate nekih nedoumica ili pitanja, stojimo vam na raspolaganju.

Pozovite nas na broj 011 441 9070

ili ispunite i pošaljite kontakt formu ispod na koju ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Šta je fiskalni račun?

Fiskalni račun je potvrda da su pojedinačno ostvareni promet na malo i primljeni avans za budući promet na malo izdati putem onlajn fiskalne kase i na taj način evidentirani u serveru Poreske uprave.

Poreskoj upravi služi kao dokaz da je za određenu kupovinu obračunat porez, a kupcu služi kao garancija da je u mogućnosti da traži povrat novca ili zamenu robe.

Ukoliko kupac nije dobio fiskalni račun, nije dužan da plati uslugu ili robu.

Primenom nove fiskalizacije, fiskalni račun će morati da sadrži QR kod i da prikazuje:

 • Vrstu računa
 • Tip transakcije
 • Naziv obaveznika fiskalizacije i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora
 • Poreski identifikacijski broj – PIB obaveznika fiskalizacije
 • Poreski identifikacijski broj – PIB pravnog lica odnosno obaveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana ako je korisnik isporučenih dobara pravno lice
 • Naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra, odnosno usluge
 • Specifikaciju poreskih stopa
 • Iznos poreza po poreskim stopama
 • Ukupan iznos poreza
 • Vrednost prometa po poreskim stopama
 • Ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja – tip transakcije, uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga.
 • Dan, mesec, godinu, sat, minut i sekund nastanka
 • Jedinstveni redni broj
 • Jedinstveni redni broj po vrsti računa i tipu transakcije
 • Dvodimenzionalni QR kod
 • Poziv za broj drugog relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba

Nova fiskalizacija 2022 – program za fiskalnu kasu

Za razliku od prethodnog, novi sistem u prvi plan stavlja program za fiskalne kase koji postaje odgovoran za uspešnu provedbu nove fiskalizacije.

Program je taj koji je pomoću interneta zadužen za konekciju same kase sa serverom Poreske uprave.

Samim tim, zadužen je za izdavanje validnih fiskalnih računa.

Kako bi izbegli bilo kakve probleme sa funkcionisanjem vašeg poslovanja u novom sistemu, najvažnije je da izaberete kvalitetan program i to na način da:

 • Proverite iskustva korisnika s dobavljačem programa kao i sa samim programom
 • Raspitate se da li kompanija koja vam nudi svoj program ima filijalu ili partnera u vašoj blizini
 • Pogledate i dodatne mogućnosti programa: program za fiskalne kase ne treba samo da ispunjava zahteve novog sistema već treba da olakša rad i omogući analizu vašeg poslovanja
 • Proverite postoji li korisnička podrška i kako funkcioniše
 • Postarate se da imate opciju iznajmljivanja programa, a ne jednokratne kupovine. Time ćete izbeći plaćanje skupih ažuriranja programa radi njegovog usklađivanja sa izmenama zakona
 • Uverite se da je program jednostavan za korišćenje
 • Proverite koja je cena programa i fiskalne kase
 • Ukoliko nemate mogućnost da isprobate program besplatno ne preporučujemo da ga više uzimate u obzir

POS Sector program za fiskalne kase u Srbiji se koristi već 15 godina.

Našim korisnicima smo omogućili da u sklopu programa koji im vodi poslovanje dobiju i kompletno rešenje za e-fiskalizaciju po istoj ceni kao i pre. 

Korišćenjem POS Sectora ne treba da plaćate dva različita programa za funkcionisanje e-fiskalizacije i vođenje poslovanja, ne treba da kupujete lokalni procesor fiskalnih računa, kao ni da plaćate njegovo mesečno održavanje.

Troškovi koje možete da izbegnete:

 • Nabavka zasebnog L-PFR cca. 10 000 – 14 000 RSD (80 – 120 Evra) jednokratno za svaku kasu
 • Najam zasebnog programa za rad L-PFR cca. 3 000 – 3 500 RSD (25 – 30 Evra) mesečno za svaku kasu
 • Najam zasebnog programa za vođenje poslovanja cca. 3 000 – 6 000 RSD (25 – 50 Evra) mesečno
 • Nabavka posebnog štampača koji u sebi ima L-PFR i čitač kartica cca. 12 000 – 24 000 RSD (100 – 200 Evra)

U toku je poklon akcija 3 meseca besplatnog korišćenja POS Sectora za nove korisnike.

Usluga instalacije programa i podešavanja fiskalizacije je besplatna što znači da prva 3 meseca možete raditi bez ikakvih troškova.

Iskoristite mogućnost besplatnog korišćenja programa i sami se uverite u njegov kvalitet.

Za dodatne informacije pozovite nas svakim danom 24/7 na broj 011 441 9070

ili popunite i pošaljite kontaktnu formu ispod, mi ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Državna subvencija za novu fiskalizaciju

Obveznici fiskalizacije su u mogućnosti da po svakom prijavljenom poslovnom prostoru dobiju finansijsku podršku od države u iznosu od 100 evra, kao i po svakoj prijavljenoj fiskalnoj kasi po 100 evra.

Obveznici koji nisu evidentirani u sistemu PDV-a subvenciju ostvaruju u iznosu uvećanom za 20%.

Prijave za dobijanje subvencije traju od 15.10.2021. do 31.01.2022. Ako se još uvek niste prijavili, učinite to što pre.

Nova fiskalizacija Srbija 2022 – zakonske odredbe

Popis svih objavljenih zakonskih odredbi vezanih za novu fiskalizaciju:

Zakon o fiskalizaciji

Tehnički vodič

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora

Pravilnik o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa

Pravilnik o načinu čuvanja i zaštite podataka u internoj memoriji fiskalnog uređaja

Pravilnik o načinu i postupku dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi

Pravilnik o načinu provere prijavljenih fiskalnih računa

Pravilnik o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa

Uredba oodređivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja